Kako ćemo se ponašati u velikoj meri zavisi od lične perspektive i psihofizičkih resursa kojima raspolažemo. Kako za Sensu objašnjava Elena Srzentić Frleta, resursno stanje je termin koji potiče iz teorije neurolingvističkog programiranja i odnosi se na ukupno neurološko i fizičko iskustvo osobe, koje ona koristi u datom trenutku za postizanje konkretnih ciljeva.Tako osobe koje su depresivne, zatvarajući se za nova iskustva, na duže vreme zadržavaju stanje bez resursa, dok, recimo, nervozne osobe rasipaju svoje resurse, bez usmeravanja na konkretne ciljeve. Ljudi koji su ovladali sposobnošću da aktiviraju svoje resursno stanje u mogućnosti su da prožive u potpunosti dobra i loša iskustva, a da pri tome samostalno utiču na svoje raspoloženje i kvalitet života. Oni su u stanju da uspostave kontrolu nad svojim raspoloženjem, umesto da samo reaguju na ono što im se događa.
Svaki put kad primetimo da nam nedostaju resursi ili da se nalazimo u negativnom stanju, trebalo bi da imamo na umu da možemo da utičemo da se to promeni. Ljudi koji su uspešni u onome što rade, bez obzira na to o kojoj sferi života je reč, ne čekaju da im stanja visoke efikasnosti i produktivnosti dođu sama od sebe. Oni su sposobni da u takvo stanje uđu kada je to potrebno.
Isto tako je važno da umemo da se isključimo kada više nema potrebe za određenim stanjem. Sindrom sagorevanja, toliko prisutan u poslovnom svetu, posledica je nemogućnosti da se sa određenim stanjem prekine onda kada za njim više nema potrebe, već se ono nastavlja i prenosi na sve druge sfere života za koje nije primereno.

Ulazak u resursno stanje

Iskustvo svakoga od nas je bogato različitim emocionalnim stanjima, ali je za njihovo ponovno javljanje u sadašnjem trenutku neophodno da postoji okidač, podsticaj koji je asocijativno vezan za određeno stanje i koji to stanje pokreće. Takve asocijacije koje nas uvode u određena emocionalna stanja se nazivaju „sidra”. Sidra su često spoljašnja i nalaze se svuda oko nas, iako velikim delom nismo svesni njihovog uticaja. Slike, mirisi, određene reči, pokreti, muzika – sve to može da bude sidro za podsticaj određenog emocionalnog stanja. Svi raspolažemo sa dovoljno iskustvenog potencijala, ali se razlikujemo po sposobnosti da ga usmerimo na sadašnji trenutak i ostvarivanje budućih ciljeva.

Tehnika – Pozitivno usidravanje
Na mirnom mestu, vizuelizujte trenutak iz vašeg života u kom ste se zaista osećali dobro. Ponovo intenzivno proživite emocionalno stanje koje želite da pronađete (na primer, osećaj sreće, osećaj snage, osećaj lakoće, osećaj uspeha). Setite se svih detalja. Povežite to stanje sa nekim stimulansom – reč, pokret, melodija.
Vežbanjem ćete reaktivirati sidro ponavljajući tu reč, pokret ili melodiju, kako biste u potrebnom trenutku ponovo doživeli željeno emocionalno stanje. Ovu tehniku često koriste sportisti pred takmičenja i javne ličnosti pred nastupe. Ona omogućava da nam stanja bogata resursnim potencijalom budu uvek dostupna. Što nam je više stanja koja su bogata resursima dostupno, lakše ćemo se suočavati sa životnim izazovima.

Izvor: Sensa/ Elena Srzentić Frleta, magistar socioloških nauka, transformacioni coach i autorka coaching programa za žene LadyLifeCoach