Kako god posmatramo, novac jeste važan: imamo ličan i emotivan odnos prema njemu i u direktnoj je vezi sa porodicom, uverenjima, privilegijama i moći. Za novac je vezana i stigma koja utiče na to da ljudi često ne razumeju dovoljno ulogu koju novac igra u njihovom životu. Sasvim je u redu kada shvatimo na koji način mi razvijamo odnos sa novcem i u tome mogu da nam pomognu arhetipovi koje je razvila Denis Dafild Tomas, mentorka i autorka.

Važan činilac u našem odnosu sa novcem je i naš socioekonomski status kao i sram koji se gradi oko naših finansijskih izbora: koliko trošimo na cipele ili koliki kredit banci otplaćujemo. Svakako bi bilo korisnije da prepoznamo svoj odnos prema novcu i povratimo svoje „finansijsko zdravlje“ umesto što pakujemo pod tepih sram, strah, ili pohlepu.

Kakva uverenja ćemo razviti prema novcu uglavnom zavisi od brojnih faktora. Veliki uticaj nosimo iz porodice: šta smo slušali o novcu dok smo odrastali – „pare ne rastu na drveću“ ili „ne postoji brza zarada“ ili „računi se neće sami platiti“... Da li je u vašoj porodici novac bio sredstvo za preživljavanje ili uživanje? Kada mislite na novac da li osećate radost ili strah?
Promišljanje o ovim svesnimi podsvenim obrascima može osnažiti vaš odnos prema novcu, jer razotkriva priču koju vi pričate sebi o novcu. Značajno može da pomogne i kada identifikujemo svoj arhetip koji prevladava u našem ponašanju i manjndsetu. Ovo nam omogućava da otkrijemo specifične obrasce, uverenja, stavove i sklonosti u vezi sa novcem i da počnemo da se suočavamo sa njima, a samim tim i rešavamo.

Dok budete čitali o ovim arhetipovima verovatno ćete kod sebe primeetiti da se neki od njih prepliću, neke faze ste možda prošli pa se sada nalazite u drugoj. Nijedan arhetip nije dobar ili loš niti je fiksiran. Oni vam pomažu da utvrdite segmente u kojima ste snažni i segmente u kojima bi vam možda dobro došla pomoć.

8 arhetipova ličnosti - novac

1. Slobodan duh - buntovnik
Vi preuzimate rizike i idete do krajnjih granica. Ovaj arhetip je često uočljiv kod preduzetnika: vidite velike dobitke i spremno idete ka njima. Pitanje koje biste mogli sebi da postavite jeste: „Koje su moje granice u vezi sa rizikovanjem?“ Na duže staze će vam pomoći saznanje koliko tačno nesigurnosti možete da prihvatite uz svoju žarki želju za velikm zaradama i nagradama.

2. Romantik
Volte da trošite novac na sebe i druge zato što vam to pruža dobar osećaj. Uživate u luksuznim stvarima. Budžetiranje vas ograničava. Radije birate slobodu. Vešto birate samo ono što vam donosi uživanje. Bilo bi dobro da razmotrite da li je vaše trošenje novca u skladu sa vašim dugoročnim ciljevima.

3. Vladar
Posvećeni ste zarađivanju novca i naporno radite da biste postigli svoje ciljeve. Imate plan da sagradite imperiju i kreirate bogatstvo za sebe i druge. Inovacija i kreativnost su vaše pogonsko gorivo. Ipak, postavite sebi nekoliko pitanja: „Da li ja uživam u ovom putovanju?“, „Kako na druge utiče moje „vladarsko“ ponašanje?“ „Ko ima koristi od toga, a ko ostaje zapostavljen?“

4. Nevinašce
Novac je previše za vas - preplavljuje vas težina i složenost finansija kao koncepta života. Teško vam je da ga gledate i da ga držite u rukama. Moguće da se finansijama brine vaš partner ili neko stručno lice. Za ovaj arhetip je dobro da se zapita: „Sa čim izbegavam da se suočim u svom odnosu prema novcu i kako može da mi šteti to poricanje?“

5. Slavna osoba - Zvezda
Za vas je novac stvar statusa. Stvari kupujete kako biste bili deo određenog socijalnog okruženja i iskustva i kako biste oblikovali način na koji vas drugi vide. I živite kao zvezda! Razmislite koliko je vaše trošenje novca motivisano spoljašnim faktorima i koje nesigurnosti, ukoliko postoje, ovakivim trošenjem novca izbegavate da pogledate u oči.

6. Negovatelj
Volite da dajete i trošite na druge i tako pokazujete koliko vam je do ljudi stalo. Toliko ste posvećeni drugima i želite da oni napreduju! Bilo bi dobro da se okrenete i sopstvenim potrebama. Razmilsite zašto toliko dajete i obratite pažnju i na ozlojađenost koja može da se pojavi.

7. Štediša
Volite da štedite, štedite i štedite – i da kroz štednju kreirate finansijsku stabilnost. Vešto izbegavate zamke materijalizma i posedovanja kako biste se usredsredili na dugoročne ciljeve. Razmislite da li ovakvim ponašanjem i stavovima odlažete svoje nagrade za kojima žudite i koje biste mogli da integrišete u svakodnevno zadovoljstvo.

8. Onaj koji povezuje
Ljudi i veze su vam najvažniji i novac koristite za razvoj zajednice i povezivanje. Iskustvo vam govori da vam netvorking zapravo može doneti novac. Bilo bi korisno da razmislite koje veze novac može da unapredi a koje bi trebalo da odvojite od trošenja i finansija.

Onog trenutka kada prepoznate svoju finansijsku realnost, kakva god da je, možete da razlučite kako se osećate u vezi sa svojim sklonostima i da ih prilagodite i modifikujete ako tako odlučite.

Izvor: Sensa