Većina ljudi javni nastup zamišlja kao svečani govor pred stotinama ili hiljadama ljudi. Zapravo to je samo jedna strana ogledala. Nezavisno od toga da li govorimo na timskom sastanku ili prezentujemo pred desetinama ili stotinama ljudi, svi mi svakodnevno komuniciramo sa različitim vrstama “javnosti”. Pod javnim nastupom podrazumevamo i govor glumaca na dodeli Oskara kao i obraćanje na roditeljskom sastanku ili kućnom savetu.

Javni nastup je veština koja se vežba i usavršava, a neophodna nam je za razvoj karijere, društveni život i lični razvoj. Iskustvo i upornost ključni su u procesu savladavanja ove veštine. Dakle izgovori poput: “Ja jednostavno nisam rođen ili rođena za nastup pred publikom ili kamerama”- nemaju opravdanje. To je kao da kažete ja nisam rođen za vožnju bicikla, automobila, skijanje. Možda se ne osećate kao da ste rođeni za bilo koju veštinu ali činjenica je da možete njome da ovladate i bila sam svedok desetinama ljudi koji su na medija trening došli sa ovim uverenjema nakon toga su održali uspešne prezentacije pred brojnim ljudima, pokrenuli svoje vlogove i realizovali brojna uspešna televizijska gostovanja.

Na samom početku važno je da napravimo jasnu razliku između straha i treme.

Trema pred javni nastup je potpuno prirodna i normalna. Brojne moje kolege i nakon 20 godina iskustva imaju tu blagu pozitivnu tremu pre nego što izađu pred publiku.

Sa druge strane strah je osećanje koje nas delimično ili potpuno blokira da iskažemo svoj pun potencijal i zato ga treba transformisati. Na ovom putu važno je da shvatimo da su greške normalne i prirodne kao i u savladavanju svake druge veštine.

3 elemenata uspešnog javnog nastupa

Za uspešan javni nastup važna su 3 elementa: publika, priprema i način prezentovanja.

1. Kada odredite profil publike to će vam pomoći da prilagodite stil komunikacije. Stručnoj publici ćete se obraćati na jedan način i sa stručnim sadržajem, mlađoj publici ćete moći da pristupite neformalnije. U svakom slučaju, poruke tako koncipirajte da mogu da budu zapamćene i imajte na umu da publika može da upamti samo ograničen broj ključnih poruka.

2. Temeljna i pravilna priprema ključna je za uspešan javni nastup! Dobra priprema obuhvata i vaše vežbanje prezentacije. Snimite vašu prezentaciju mobilnim telefonom, testirajte je pred prijateljima. Ovo će doprineti vašem samopouzdanju ali i uvidima na koji način biste mogli da poboljšate vaše izlaganje.

3. Vaša prezentacija takođe treba da bude jasna, dobro struktuirana, isplanirana i da ima logičan početak, sredinu i kraj.

Samopouzdanje dolazi kroz disciplinu i trening”- reči su Roberta Kajosakija, američkog motivacioniog govornika iz oblasti preduzetništva ali se ova misao može primeniti na svaki aspekt našeg života što podrazumeva i javni nastup.

Upamtite: dobar govornik se ne rađa, već postaje!

Izvor: Sensa/Jovana Milojčić, dip. komunikolog i medija trener