Ljutnju, kao i sve emocije, možete da pratite i kontrolišete samo razvojem samosvesti. Na taj način ćete da sprečite da se bes i ljutnja pretvore u neprijateljsko, agresivno ili nasilno ponašanje prema drugima ili sebi.

Grupe za podršku u upravljanju besom mogu pomoći ljudima da razumeju bes, identifikuju njegove okidače i razviju veštine upravljanja emocijama. U grupama ili pojedinačnim okruženjima, kognitivno restrukturisanje može naučiti pacijente da preoblikuju nezdrave, eksplozivne misli

Izvan terapije, tehnike od dubokogdisanja i prepoznavanja emocija do usvajanja načina razmišljanja o rešavanju problema mogu pomoći ljudima da nauče da se sami snalaze kada je u pitanju bes.

Kako da kontrolišete i obuzdate eksplozivne emocije u vidu besa:
Ako ste često ljuti, može vam biti od pomoći da razumete obrasce koji vas pokreću. Moguće je intervenisanje kroz različite tačke i okidače, što će vam olakšati da se nosite sa besom.

1. Spavanje: Nedostatak sna otežava kontrolu besnih nagona, pa redovan, zdrav san može sprečiti da vas izazovu.

2. Razmislite o alternativnim tumačenjima: Zapitajte se koje dokaze imate u prilog svom ljutitom tumačenju situacije. Razmotrite različite perspektive.

3. Duboko udahnite: Dugo, polako i duboko udahnite, koristeći dijafragmu, a ne grudi.

4. Izbegavajte "mit o katarzi": Ispuštanje besa, agresivno postupanje i gledanje agresivnog sadržaja nemaju tendenciju da vas efikasno oslobode besa.

5. Znajte da je u redu ljutiti se: ako su vam naneli nepravdu, postupili nepravedno ili vas izazvali, trebalo bi da se naljutite, ali to izrazite asertivno umesto agresivno.

Iako ne postoji službeni "poremećaj ljutnje", disfunkcionalni bes i agresija mogu biti simptom povremenog eksplozivnog poremećaja, opozicionog prkosnog poremećaja, poremećaja ponašanja i graničnog poremećaja ličnosti. Takođe može igrati ulogu u maničnim epizodama, ADHD -u i narcizmu. Iz tog razloga, ukoliko uočite da ne možete da kontrolišete svoj bes i da se to stanje često ponavlja, konsultujte se sa stručnjakom koji će da vas uputi u stručne načine rešavanja ovih stanja.

Izvor: Sensa