Čak i kada pomislite da su neki toksični ljudi napustili vaš život, sasvim je izvesno da stižu neki drugi, možda još toksičniji. Čuvnei švajcarski psihijatar Sigmund Frojd govorio je - ako nemate prestupnike oko sebe i ako svi govore samo dobre stvari o vama, onda sigurno više niste na ovoj zemlji. Koliko god se trudili, nemoguće je u potpunosti izbeći toksične ljude, kritičare, manipulatore. Ali im se možete odupreti!

Ovi citati Sigmunda Frojda mogu pomoći da se lakše oduprete lošim ljudima koje sretnete tokom života:

1. "Spreman sam da dam potvrdan odgovor na svako škakljivo pitanje koje me se tiče!"

Ne pokušavajte ovakvim ljudima da se opravdate. Osoba koja se opravdava demonstrira da su ga reči njegovog protivnika povredile. Odgovorite sa jednom rečju, samo recite "da" na napade u vašem pravcu: ovo neće ličiti na vaše priznanje, jednostavno će razoružati neprijatelja. Ovako pokazujete da niste zabrinuti, da vas reči ove osobe uopšte ne dotiču. To je za ovakve ljude najžešća osveta.

2. "Pre nego što sebi dijagnostikujete depresiju, uverite se da niste okruženi budalama!"

Naše samopoštovanje ne treba da se formira iz mišljenja koje se iznosi o nama. Zdravo ga treba graditi na sopstvenom mišljenju o sebi. Pre nego što saslušate nečije ktirike i loše mišljenje o vama, zapamtite da svaki kritičar ne teži najboljim ciljevima. Oni koji vas izbniv ai iznova kritikuju pokušavaju sebe da uzdignu. Pre nego što počnete sebi da postavljate dijagnozu, razmislite da li vas zapravo pogađa negativno mišljenje ljudi iz okruženja.

3. „Jedina osoba sa kojom treba da se poredite jeste vi u prošlosti. A jedina osoba od koje bi trebalo da budeš bolji si upravo ti sada."

Ne morate biti kao neko, biti uspešniji od nekoga, pametniji, bogatiji, obrazovaniji. Vi ste upravo takvi kakvi jeste i možete se porediti samo sa sobom u prošlosti.

4. "Prvi čovek koji je bacio kletvu umesto koplja postao je tvorac civilizovanog društva."

U drevnim vremenima, koplje se moglo baciti na osobu koja se ni po jednoj definiciji nije dopadala drugom Koplje možemo simbolično tumačiti kao oštre izraze i uvrede. Zapravo to je izražavanje osećanja, nažalost negativno. Vi birate d ali ćete to da prihvatite ili ne. Ponekad je osoba koja je gruba prema vama jednostavno preplavljena emocijam, vodi svoje unutrašnje borbe, što je ne opravdava, ali nemojte njene reči shvatati ozbiljno.

5. "Ljudi su moralniji nego što misle, i mnogo nemoralniji nego što mogu da zamisle."

Ljudi često zabboravljaju na svoje postupke i osuđuju druge. Ako sretnete nekog takvog, samo osvestite d aima drugačiji pogled na svet nego vi. Ne dozvolite da vas njihove osude ili kritike pogađaju.

6. "Naša snaga je u slabosti!"

Svaka negativna primedba upućena nama je usmerena na naše slabosti. Jednom kada dozvolimo sebi ove slabosti, prihvatimo činjenicu da ih imamo, postajemo neranjivi. Odnosno, prestaju d nas povređuju tuđe uvrede, vredi prihvatiti da nismo savršeni i to je u redu. Ali bez obzira na naše nedostatke, važno je da razvijate ljubav prema sebi.

7. "Ako si čoveku sve oprostio, s njim je gotovo."

Sa stanovišta psihologije, mržnja je jednako snažno osećanje kao i ljubav. Ovo je suprotan pol. Sve dok smo sa osobom povezani mržnjom, i dalje smo povezani sa njom - na negativan način. Međutim, kada nastupi ravnodušnost, to znači da osobu puštamo iz naših života.

Izvor: Sensa