Nasuprot roditelju koji je pun ljubavi, razumevanja, podrške za svoje dete, koje se prema njmu odnosi s poštovanjem, toksičan roditelj je neko ko svojim ponašanjem nanosi štetu razvoju svog deteta. Nije retkost da je takav roditelj i sam u detinjstvu bio deo disfunkcionalne porodice, pa je naučene obrasce ponašanja nastavio da koristi i kasnije, kada je i sam postao roditelj. I otac i majka mogu pokazivati karakteristike toksišnog ponašnja, tu nema razlike. 

Ovo su neki od primera toksičnog ponašanja oca:

1. On je narcis

Toksični otac ima potrebu da uvek bude u pravu, on je najpametniji, najmudriji, on uvek sve zna i očekuje da mu niko ne protivureči. Ima tendenciju da okrivljuje druge, da ih kritikuje, da ih stalno tera na preispitivanje, da ih ponižava. U nekom drugom trenutku će pokazati trunku nežnosti kako bi druge odobrovoljio- koristi potrebu za pripadanjem i ljubavlju kako bi njima manipulisao.

2. Stalno koristi pretnje

Verbalno zlostavljanje i pretnje predstavljaju načine na koje toksični roditelj pokušava da kontroliše svoje dete, naročito u nekim kasnijim godinama. Kada vidi da mu situacija izmiče kontroli, pribegava pretnjama kako bi zadržao kontrolu. To kod neke dece može da stvori kontraefekat, da iz inata rade ono što je zabranjeno. Nije retko da su se dece koja su često bila izložene pretnjama kasnije upustila u visokorizična ponašanja, među kojima su i korišćenje psihoaktivnih supstanci.

3. Ne poštuje dete i njegove izbore

Mnogi su se tokom celog detinjstva, ali i kasnije, u zrelom dobu, osećali kao da nikada neće moći da ispune očeve zahteve. Otac je neko, ko je u tom slučaju, stalno činio da se oni osećaju manje vredno, ko je bio protiv svake njihove odluke ili izbora koji su u životu napravili. On ima potrebu da sve kontroliše.

4. Koristi ćutanje kao kaznu

Ćutanje može biti način da se emocionalno zaštitimo, ali može biti i način manipulacije i kazne. Oni koji svesno koriste ćutanje kao kaznu čine to da bi vas povredili. Ćutanje, tj, ignorisanje je jedan vid kontrole, kažnjavanja i manipulaciju drugima.

5. Njegova ljubav je uslovljena

Dok pravi roditelj voli svoje dete uvek, bezuslovno, šta god da uradi ili kako god da se ponaša, toksični roditelj pokazuje ljubav i naklonost samo kada mu dete povlađuje, kada se ponaša onako kako on od njega očekuje i traži. Uslovna ljubav je način da se manipuliše.

6. Ne želi da prihvati da je dete odraslo

Toksičnog roditelja ne raduje napredak deteta i nejgova želje da se osamostali, on ga u tome sabotora. On želi da dete što duže ostane zavisno od njega kako bi i dalje imao kontrolu.

7. Koristi strah kao način kontrole

Strah kao taktika manipulacije veoma je česta. Deca od malih nogu uče šta ljuti oca ili ne, koje ponašanje odobrava, a koje ne, pa će se shodno tome i valdati. Stlani život u strahu, “hodanje na prstima” kako se on ne bi naljutio ili uvredio vodi do trauma koje će kasnije u budućnosti negativno uticati na odnose s drugim ljudima.

Ako ste kod svog oca prepoznali neke od ovih znakova, radite na osvešćivanju svojih emocija. Ne bi bilo loše da porazgovarate o tome sa psihologom ili psihoterapeutom. Važno je kako ne biste koristili iste metode sa svojom decom.

Izvor: Sensa