Komunikacija se sastavni deo našeg bića, neodvojiva od naše ličnoti. Potrebna nam je svakog dana, na poslu, s prijateljima, kod kuće, u prodavnici, na ulici…Posebno je važna kada želimo da ostavimo dobar utisak, na primer na razgovoru za posao ili prilikom javog nastupa. Tada treba da budemo sigurni, samouvereni. Evo koje vidove neverbalne komunikacije treba da izbegavate ako želite da ostavite dobar utisak:

1. Dodirivanje lica

Kada tokom razgovora dodirujete lice, pokazujete znake nervoze, anksioznosti, nedostatka kontrole i sumnje u sebe. Po pravilu, dodirivanje lica druge osobe je gest bliskosti i naklonosti, ali dodirivanje sopstvenog lica znači skrivanje pravih emocija, što se opet može shvatiti kao nesigurnost, straj, nespremnost.

2. Sklapanje ruku ili preplitanje prstiju

Iako mnogi misle da sklopljene ruke ili isprepleteni prsti daju snažan i autoritativan izgled, zapravo je suprotno.Sklapanje ruku i prstiju tokom razgovora odaje utisak da ste uznemireni, nervozni, kolebljivi, zabrinuti i nesigurni u sebe, napeti.

3. Ukrštanje nogu dok stojite

Ovaj pokret odaje da niste sigurni u sebe. Ukrštanje nogu tokom razgovora ili javnog nastupa može da odaje utisak kao da ste uplašeni ili zabrinuti.

4. Ruke iza leđa

Ako prekrstite ruke iza leđa dok razgovarate sa nekim, ovo je loš signal. Sagovorniku se može činiti da pokušavate da prekinete komunikaciju ili da se ponašate kao previše smeli i autoritativi. Takođe može da znači da ne verujete osobi s kojom razgovarate.

Izvor: Sensa