Dok se neko sa svojim emocijama bori tako što ih ispolji i osvesti, bilo da su negativne ili pozitivne, mnogo njih ih potiskuje. Poznato je da potisnuta osećanja dugoročno vode nezadovoljstvu, čak i različitim oboljenjima jer onome što nas tišti ne dozvoljavamo da se ispolji već čuvamo duboko u sebi. Odgovorite na pitanja is psiho testa i saznajte koja osećanja najviše potiskujete:

1. Posle duge šetnje u toku izleta iznenada nailazite na ...

A) Vrlo privlačnu osobu

B) Raskrsnicu

C) Neobičnu kuću

2. Iz sna vas budi noćna mora…

A) Zarobljeni ste u strašnom požaru

B) Padate s ogromne visine

C) Progoni vas jezivi monstrum ili krvoločni ubica

3. Dobili ste poklon...

A) Privezak

B) Sat

C) Šešir

4. Od ova tri predmeta, koji ćete uzeti?

A) Peščani sat

B) Lampu

C) Starinski ključ

5. Pred vama je špil karata, koju ćete izvući?

A) Asa

B) Kralja

C) Damu ili žandara herc

6. Zlatna ribica može da vam ispuni samo jednu želju. Šta ćete poželeti?

A) Putovanje kroz vreme

B) Beskrajnu mladost

C) Sreću i ljubav

7. Povremeno osećate strah od...

A) Gubitka i siromaštva

B) Izdaje i prevare

C) Samoće i bolesti

8. Zamislite da imate šansu da steknete božanski dar, šta ćete izabrati?

A) Eliksir večnosti

B) Argusovo svevideće oko

C) Kamen znanja i mudrosti

9.  Da možete, kako biste kaznili svog najvećeg neprijatelja?

A) Oduzeli biste mu ono što najviše voli

B) Ucenili biste ga

C) Osudili biste ga na večnu samoću

Rešenja potražite na sledećoj strani