Knjiga “Kako (se) maestralno prodavati” autora Napoleona Hila (Vulkan izavaštvo) koji ove smernice daje, nastala je u jeku velike depresije i uprkos protoku vremena njena suština ostaje i dalje relevantna. Liderske osobine i kvaliteti su bili i ostali isti kao i suštinska potreba da i u poslovnim odnosima zadržimo integritet i poštenje.
Liderstvo je sposobnost da se preuzme velika odgovornost. Lideri su ljudi od akcije koji su fokusirani na krajnji cilj i efikasno usmeravaju veliki broj ljudi da se bave pojedinostima određenog posla.

Inicijativa

Inicijativa je kada nešto radite pre nego što vam se kaže da to uradite. Ona se sastoji od izbora konačnog cilja i osmišljavanja plana za njegovu realizaciju. Inicijativa je podloga za liderstvo i neophodna je za uspeh. Pogledajte koje su glavne osobine inicijative i liderstva i da li ih već imate i u kolikoj meri. Ono što vam nedostaje implementirajte kako biste postali što bolji lider.

1. Morate znati šta vam je cilj.
2. Sastavite praktičan plan ili planove za postizanje onoga što želite koristeći savete svoje grupe vrhunskog uma.
3. Okružite se ljudima koji imaju znanje i iskustvo potrebno za ostvarenje cilja.
4. Imajte dovoljno vere u sebe i svoje planove da vidite svoj cilj kao stvarnost čak i pre nego što počnete da sprovodite planove u delo.
5. Ne obeshrabrujte se bez obzira na kakve prepreke nailazite. Ukoliko vam jedan plan propadne, zamenite ga drugim.
6. Ne bavite se nagađanjem, već uzmite činjenice kao osnovu za sve planove.
7. Ne dozvolite da vas neko navede da odustanete od svog plana ili cilja.
8. Nemojte ograničavati broj sati koje odvajate za posao. Lider mora posvetiti svom zadatku onoliko sati koliko je potrebno za uspeh.
9. Usredsredite se na jednu stvar u datom trenutku jer ne možete da rasipate misli i energiju a da i dalje budete efikasni.
10. Prebacite na druge brigu o pojedinostima kad god je moguće, ali imajte sistem kojim ćete proveravati da li su vaši podređeni dobro obavili posao. Smatrajte sebe odgovornim za sprovođenje svojih planova i imajte na umu da je neuspeh onih koji su vama podređeni vaš sopstveni neuspeh.

Poverenje

Za razvoj uspešne karijere je često važno da u komunikaciji sa ljudima ostvarimo nivo poverenja na kome ćemo dalje graditi posao. Proučite listu od deset glavnih činilaca na kojima se gradi poverenje i proverite da li se ponašate u skladu sa njima.

1. Steknite naviku da pružate brojnije i kvalitetnije usluge nego što ste plaćeni da pružate.
2. Ne ulazite u transakcije koje nisu korisne za sve na koje se odnose.
3. Ne govorite ništa za šta ne mislite da je istina, bez obzira na privremene koristi koje laž može doneti
4. Radite iz iskrene želje da budete korisni što većem broju ljudi.
5. Razvijte srdačnu naklonost prema ljudima, volite ih više od novca.
6. Dajte sve od sebe da živite u skladu sa poslovnom filozofijom koju propagirate. Dela govore više od reči.
7. Ne prihvatajte usluge, velike ili male, ako ne možete uzvratiti.
8. Ne tražite ništa ni od koga ukoliko ne verujete da imate pravo na to što zahtevate.
9. Ne ulazite ni sa kim u raspravu o trivijalnim ili nebitnim stvarima.
10. Širite dobro raspoloženje kad god i gde god možete. Niko ne veruje namrgođenima.

Izvor: Sensa