Nesigurnost često može biti jedna od najvećih blokada sa kojom se ljudi suočavaju na putu sopstvenog razvoja i postizanja ciljeva. Najčešće su to situacije kada treba da donesemo odluku, izađemo iz zone komfora, imamo javni nastup, plašimo se šta će drugi ljudi misliti ili govoriti o nama... Nesigurnost može biti izazov i prepreka, ali sa njom se možete izbopriti.

Evo kojih 7 saveta pomažu da prevaziđete nesigurnost:

  1. Osvestite svoju nesigurnost - Pratite trenutke napetosti i tačno tumačite u kojim okolnostima se osećate nesigurno.
  2. Zapamtite da vaše nesigurnosti najčešće nisu vidljive drugim ljudima. Ako se ne fokusirate na svoja preterana iskustva, onda niko neće ni primetiti.
  3. Ograničite komunikaciju sa ljudima koji čine da se osećate nesigurno i narušavaju vaše samopouzdanje. Ne dozvolite da na vas utiču ljudi koji vam prenose negativna osećanja.
  4. Pokušajte da ignorišete tuđa mišljenja. Radite na svojoj nezavisnosti. Pokušajte da se oslonite na činjenice, a ne na nečije zavidne misli i sudove.
  5. Uradite samoanalizu. Posebno u smislu emocija. Po prvi put možete zapisati svoja osećanja na papiru. Ovo će vam pomoći da bolje razumete sebe, razumete zašto se pojavljuju određeni osećaji i kako sledeći put da ispravite situaciju.
  6. Okružite se ljudima koji će biti uz vas u svim okolnostima. U trenucima neizvesnosti podrška je veoma važna i potrebna, pa pokušajte da stupite u interakciju sa onim ljudima koji vam je mogu pružiti.
  7. Ne osuđujte sebe zbog jednog neuspehu. Ne dozvolite da vam generalizacije uđu u misli. Nemojte misliti da, pošto niste uspeli da dobro govorite u javnosti, onda morate zauvek da stavite tačku na ovaj posao. Neuspeh je deo puta i iz njega može da se nauči. U trenucima nesigurnosti možete da se setite i onih trenutaka kada ste bili u najboljem izdanju i bili ste zadovoljni sobom.

Izvor: Sensa