U knjizi "Arhetipovi i kolektivno nesvesno", čuveni psihijatar Karl Gustav Jung rekao je da mladi (do 35 godina) mogu sebi dozvoliti da se fokusiraju samo na ego/svest, ignorišu svoje nesvesno i budu neuravnoteženi. Jung je rekao: "Mlađi ljudi koji još nisu stigli do sredine života (oko 35 godina) mogu da izdrže čak i potpuni gubitak anime bez povreda."

Anima i animus su pojmovi koji, prema Jungu, potiču iz mentalnog života muškarca i žene. Dok anima označava žensku energiju kod muškaraca, animus označava mušku energiju kod žena. Oba mogu imati mnogo različitih lica. Na putu individuacije, koja je u suštini razvoj ljudskog ega, i muškarci i žene treba da neguju svoju animu ili animus. Negujte animus ili a animus znači spoznati sebe dublje zalazeći u sebe.

Ali Jung je rekao da starija osoba (nakon 40) treba da se vrati u kontakt sa svojom animom (nesvesnom) kao deo individuacije. Fokusiranje samo na svoj ego/svest u srednjim godinama dovodi do štetne jednostranosti. Jung je rekao: "Nakon srednjeg života, trajni gubitak anime znači smanjenje vitalnosti, fleksibilnosti i ljudske dobrote. Rezultat je, po pravilu, preuranjena ukočenost, žurba, stereotipi, fanatična jednostranost, tvrdoglavost, perfekcionizam ili dosada, neodgovornost i dečja razdražljivost sa sklonošću ka alkoholu".

U današnje vreme se dešava da ljudi mogu da dožive "krizu srednjih godina" mnogo ranije nego u 40-im godinama. Zbog interneta i finansijskog stanja, kod mnogih se kriza srednjih godina zapravo dešava mnogo ranije kada počnu da shvataju realnost stanja u društvu i svega što u društvu ne funkcioniše.

U jednom trenutku shvatamo da nije istina ako mislite da će vas sticanje diplome, stalnog posla, žene, muža, kuće ili dece učiniti srećnim. Nakon što iscrpe sve moguće spoljašnje izvore sreće, većina ljudi počinje da ulazi u sumnju da su prevareni misleći da sreća dolazi spolja, a onda će početi da gledaju iznutra. Može se desiti nekima u 60-im, a drugima u 30-im, u zavisnosti od toga šta su iskusili i čemu su bili izloženi.

Izvor: Sensa.si