Po fengšuiju učenju na sve aspekte našeg života moguće je uticati, bilo da su u pitanju ljubav, sreća, blagostanje, zdravlje...

Ako želite da privučete novac i prosperitet, u jugoistiočni deo svog doma ili radnog prostora treba postaviti određene predmete koji će doneti novu energiju i balans i privući bogatstvo i blagostanje.

Tronoga žaba

Po Feng šui učenju, novčana, tj.tronoga žaba sa novčićima u ustima simbol je prosperiteta, bogatstva i sreće. Najbolje je postaviti je na sto dijagonalno od vrata sobe ili kancelarije, okrenutu na unutra, kako bi novac ulazio, a ne izlazio iz prostorije

Maneki mačka sreće

Ova slatka figura mačke najpopularnija je u Japanu. Ima jednu podignutu šapu koja simbolično maše sreći, tj.priziva sreću, novac i prosperite. Ako maše desnom šapom, priziva bogatstvo i sreću. Ukoliko maše levom- privlači mušterije u vašu prodavnicu. Svi koji žele da budu uspešni u svom poslu, mačku sreće treba da stave u svoju kancelariju ili prodavnicu, okrenutu ka vratima.

Kineski novčići

Oduvek su u Kini bili simbol bogatstva i prosperiteta. Okruglog oblika, sa četvrtastom rupicom u sredini, simbolišu nebo i zemlju. Po Feng šuiju ova dva oblika- okrugli i četvrtasti zajedno privlače sreću i sa zemlje i sa neba. Veruje se da se moć novčića da privlače bogatstvo i sreću povećava ako se nose zajedno s amajlijom u obliku zmaja ili kornjače.

Izvor: Sensa