Jeste li razmišljali o disanju ili mu se bar nekoliko minuta u toku dana posvetili? Verovatno nikada ili retko. Najvažnije stvari u životu koje nam je Bog dao najmanje cenimo ili smatramo normalnim. Disanje je ipak mnogo više od toga. Neke religije smatraju da je svakome od nas rođenjem dat tačan broj udisaja i izdisaja. Na nama je samo da odredimo kojom ćemo brzinom da ih istrošimo. Zato od danas pa nadalje počnite da razmišljate o njemu sa više poštovanja.

Kako disanje stomakom vraća pranu i podmlađuje

Kada dišemo - osim što dolazi do razmene O2 i CO2, što smo naučili jos u osnovnoj školi - dešavaju se neke važne stvari i u mišićima. Naime, disanjem dolazi do širenja i skupljanja mišića. Oni postaju aktivni. Što ih kvalitetnije i bolje koristimo, postaju jači.

Ukoliko naučimo da dišemo pravilno, duboko i smireno - mišićna aktivnost će biti još veća. Istovremeno, disanjem ćemo već na jedan način delovati i raditi na jačanju mišića jezgra jer u disanju sudeluju unutrašnji i spoljašnji kosi mišići trupa, kao i mišić odnosno transverzus abdomena, koji je kao korset za naše unutrašnje organe - drži ih na mestu.

Dijafragma, koja isto učestvuje veoma aktivno u procesu disanja, deluje svojim skupljanjem i širenjem na grudne pršljenove za koje je vezana. Pa ukoliko ne dišemo kvalitetno - ni dijafragma, a ni mišići se neće skupljati i širiti u obimu koji treba. Samim tim, doći će do opstrukcije unutrašnjeg dela grudnog pojasa - koji će postati rigidan i krut. To će se s vremenom odraziti i na pluća, koja isto tako neće moći da se pune i prazne u meri koja im je predodređena i data. Zato nam disanje pomaže i u vežbanju. Ono nam vežbu može učiniti lakšom ili težom.

Joga psihičko disanje za otklanjanje bola

U jogi, pilatesu i nekim drugim tehnikama postoje različiti principi disanja. Svaki od njih je dobar ukoliko se kombinuje i zna onaj drugi. Važno je samo da dišemo i da bar na sekund razmislimo da li smo danas iskoristili našu normu udisaja - izdisaja ili treba da usporimo i pozabavimo se time.

1. Sednemo na sedalne kosti sa rukama postavljenim iza tela i nogama ispruženim ka napred (lakša je varijanta ukoliko su noge savijene). Stegnemo mišiće karličnog pojasa trudeći se da se izdužimo temenom nagore. Kroz izdisaj podižemo opružene noge nagore, istovremeno okrećući se na stranu one ruke kojom se okrećemo.

Vežba disanja koja opušta i pročišćava telo

2. Pružamo drugu ruku ka napred i ka gore, izdužujući se što više tako da nam je opružena ruka paralelna sa nogama. Ponovimo četiri - šest puta u jednu, pa u drugu stranu, svaki put trudeći se da vežbu izvodimo polagano i sa preciznošću ne gubeći balans (kada smo sa podignutim nogama), a kada je savladamo - možemo dodati i varijantu da se u položaju sa nogama pruženim nagore spuštamo i podižemo noge nekoliko puta, i tek onda menjamo stranu. Ovom vežbom primarno delujemo na jačanje mišića stomačnog dela - jezgra.