U časopisu Američkog udruženja za srce i časopisu Američkog koledža za kardiologiju sredinom novembra su objavljene nove smernice za hipertenziju, prve sveobuhvatne u poslednjih 10 i više godina. Prema njima, prag visokogkrvnogpritiska se spušta sa 140/90 mm Hg na 130/80 mm Hg.

Test fleksibilnosti otkriva zdravlje srca: ova jednostavna joga vežba snižava krvni pritisak i umiruje um

Do sada se smatralo da 1 od 3 odrasle osobe u SAD ima visok krvni pritisak, dok će sa novim smernicama taj broj porasti na skoro 1/2. Međutim, prema autorima, broj odraslih koji će zahtevati terapiju antihipertenzivnim lekovima će se vrlo malo povećati. Nove smernice su dizajnirane pre svega sa ciljem da ljudima pomognu da znatno ranije identifikuju ovo potencijalno smrtonosno stanje.

Mr sci. med. Pol K. Velton, vodeći autor smernica, posebno naglašava značaj preciznog merenja krvnog pritiska, određivanja prosečnih vrednosti od 2-3 merenja u najmanje 2 različite situacije i merenja van lekarske ordinacije kako bi se potvrdila dijagnoza hipertenzije i prepoznala "hipertenzija belogmantila" i "maskiranahipertnezija."

"Hipertenzija belog mantila" se javlja kada je pritisak povišen u zdravstvenoj ustanovi u prisustvu lekara, ali ne i u svakodnevnom životu.

"Maskirana hipertenzija" postoji kada je pritisak u prisustvu lekara normalan, ali povišen kod kuće i tada zahteva promenu stila života i nekada upotrebu lekova.

Unapređene smernice takođe naglašavaju značaj izmene stilaživota i preporučuju ishranu koja uključuje voće i povrće, mlečneproizvode bez masti ili sa malo masti, integralne žitarice i dnevni unos natrijuma manji od 1500 mg. Dnevni unos alkohola treba ograničiti na 2 pića za muškarce i 1 za žene i uključiti fizičku aktivnost u trajanju od minimum 30 minuta 3 puta nedeljno.

Nove smernice definišu sledeće kategorije krvnog pritiska:

Normalan: ispod 120/80 mm Hg

Visoko normalan: sistolni između 120-129 mm Hg i dijastolni ispod 80 mm Hg

Hipertenzija 1. stepena: sistolni između 130-139 mm Hg ili dijastolni između 80-89 mm Hg

Hipertenzija 2. stepena: sistolni najmanje 140 mm Hg ili dijastolni najmanje 90 mm Hg

Hipertenzivna kriza: sistolni iznad 180 mm Hg i/ili dijastolni iznad 120 mm Hg; ovakav pacijent zahteva hitnu izmenu medikamentozne terapije ili hitnu hospitalizaciju ukoliko postoje znaci oštećenja organa.

PageBreak

Promena načina života kao lek

Po novim smernicama više ne postoji kategorija pred-hipertenzije, koja je označavala vrednosti krvnog pritiska između 120-139 mm Hg za sistolni ili 80-89 mm Hg za dijastolni pritisak. Pacijenti sa ovakvim vrednostima će od sada biti kategorisani ili kao oni sa visoko normalnim pritiskom (120-129 mm Hg i ispod 80 mm Hg) ili sa hipertenzijom 1. stepena (130-139 mm Hg ili 80-89 mm Hg). Takođe, prethodne smernice su pritisak od 140/90 mm Hg klasifikovale kao hipertenziju 1. stepena, dok se po novim ona klasifikuje kao hipertenzija 2. stepena.

Prirodni lek za hipertenziju: kako se prave glogove kapi za visok pritisak (RECEPT)

Izmene u smernicama obuhvataju i sledeće preporuke:

Upotreba lekova kod hipertenzije 1. stepena se preporučuje jedino ukoliko pacijent u istoriji bolesti već ima zabeležen kardiovaskularni događaj poput srčanog udara ili šloga ili ima povećani rizik od srčanog udara ili šloga usled godina starosti, zatim ukoliko boluje od dijabetesa, hronične bolesti bubrega ili ima loš rezltat procene aterosklerotičnog rizika.

Mnogi pacijenti će imati potrebu za 2 ili više različitih lekova za kontrolu krvnog pritiska, a njihova komplijansa će se povećati ukoliko se svi lekovi ukombinuju u jednu tabletu.

Prepoznavanja socioekonomskog statusa i psihosocijalnog stresa kao faktora rizika za visok krvni pritisak je od izuzetne važnosti i oni se moraju uzeti u razmatranje tokom pravljenja individualnog planazdravstvenezaštite svakog pacijenta.

Nove smernice su razvili Američko udruženje za srce, Američki koledže kardiologije i još 9 zdravstvenih organizacija. Napisala ih je grupa od 21 naučnika i zdravstvenih eksperata koji su pregledali i razmotrili više od 900 objavljenih naučnih studija na temu hipertenzije.

Izvor: PharmaMedica