Dr Bach je smatrao da do nezadovoljstva i bolesti dolazi usled udaljavanja čoveka
od sopstvene prirode, od onoga što on stvarno jeste. Kada živimo onako kako se od nas očekuje, to često može biti u suprotnosti sa nama samima, sa našim autentičnim "ja".

Tako je bolest uzrokovana konfliktom emotivne ili duhovne prirode duboko unutar
naseg bića. Bachove cvetne kapi pomažu nam da steknemo mudrost i da se sa životnim i ličnim preprekama konstuktivno suočavamo.

Da li postoji razlika izmedju ljutnje i besa? Naravno da postoji. Da li je intenzitet osećanja jedina ili suštinska razlika izmedju ljutnje i besa? Naravno da ne. I za jednu i za drugu emociju razlog („okidač”) je isti, a to je nezadovoljstvo sobom, ili nezadovoljstvo nekim drugim ili nekom situacijom. Suštinska razlika je što se u besu, osim nezadovoljstva javlja i neprijateljstvo. A doživljaj neprijateljstva traži osvetu i kaznu! Neprijateljstvo prema našem izvoru besa budi nam primitivni instinkt: ili ti ili ja! Ti primitivni instinkti bili su veoma korisni za naše davne pretke kada su se nalazili u situaciji da sačuvaju goli život, u susretu sa divljom životinjom koja je bila deo njihove svakodnevice ili sa neprijateljskim plemenom sa kojima su se borili za oskudne izvore hrane.

Danas pobesnimo ako moramo da čekamo u redu, ako je gužva u autobusu, ako neko nije ispunio obećanje... Retko koja od svakodnevnih situacija modernog čoveka liči na situaciju naših davnih predaka - spasavanja golog života.

Postoji još jedna važna razlika izmedju ljutnje i besa: u besu lako izgubimo samokontrolu, pa kažemo i ono što ne mislimo... i uradimo ono što nikad ne bismo i zbog čega se kasnije kajemo. Drugo, kad pobesnimo na nekoga, ta druga osoba je u tom trenutku jedino svesna našeg neprijateljstva i instinktivno se brani ili napadom ili paralisanošću (kao kad se pravimo mrtvi kad se sretnemo sa npr. medvedom u šumi). Zbog toga sve ono što smo rekli u besu toj drugoj osobi, pogotovo kad je naše nezadovoljstvo opravdano, osnovano, ni ne dodje do nje jer je bila fokusirana samo na naše neprijateljstvo i branila se od toga.

Kada smo ljuti nikada ne izgubimo kontrolu nad sobom. Zato nam podje za rukom da kažemo samo ono što smo nameravali da kažemo i nikad ne uradimo nešto zbog čega bismo se posle kajali. Druga osoba se u takvoj situaciji ne oseća ugroženo, pa je sposobna da čuje šta nam se ne dopada.

PageBreak

Sprečite nekontrolisani bes

U Bachovim kapima postoje različiti preparati za ljutnju i bes (i ljutnja može biti bezrazložna, pa ima smisla osloboditi je se). Za različite razloge besa i za različite načine na koji pobesnimo – postoje različite Bahove kapi.

Božikovina (Holly) je glavni lek za svaku vrstu negativnog i destruktivnog osećanja kao što su bes, mržnja, sumnjičavost, ljubomora... Čak i nasilno ili prgavo ponašanje može biti ublaženo i eliminisano ovim lekom.

Cvet vrbe (Willow) izuzetno je koristan za one koju su besni na nepravdu koju im neko učini. Iz tog besa proistekne osvetoljubivost i mržnja. Nemogućnost osvete stvara ogorčenost prema životu „što ne pruža takvu šansu”. I tako postanemo ljudi koji pre podne mrze sebe, a popodne ceo svet...

Ako ste nervozni, nestrpljivi i besni sto su drugi sporiji od vas, ili vas usporavaju, probajte cvet nedirka (Impatiens).

Ako ste netolerantni na razlike, tudje navike, njihovu nekompetentnost ili glupost, i zbog toga skloni besu, kritici i konfliktima, preporučen je cvet bukve (Beech).

Kada pobesnite zato što su drugi neposlušni i ne izvršavaju vaša naredjenja ili zato što vam kontriraju, pomoći će cvet vinove loze (Vine). 

Cvet crvene dženerike (Cherry Plum) izuzetan je za napade nekontrolisanog besa, kada možete dovesti svoj ili tudji život u opasnost.

Kada ste besni na sebe zato što ste slabi i ne umete da se suprotstavite nagovaranju ili traženju drugih, pa postupate suprotno svojim interesima i interesima svojih bližnjih, cvet kičice (Centaury) će pomoći da prevazidjete tu slabost.

Kada ste besni na život (ili Boga) što je nepravedan i što dopušta da i nevini pate, od velike koristi biće cvet sporiša (Vervain). On će pomoći da razvijete mudrost kako da menjate ono što je moguće, a kako da prihvatite ono što nije moguće menjati.

Više informacija o karakteristikama metode i preparata možete pronaći na adresi www.bahovekapi.com.