Vaš lični doživljaj pouzdanja u sebe i sposobnosti da dostignete postavljenje ciljeve u velikoj meri uslovljava i uspeh u tome. Ukoliko ne verujete u svoje sposobnosti, ukoliko se osećate manje vrednim, svi ciljevi će da vam izgledaju daleki, a savladavanje prepreka na tom putu delovaće nemoguće.

Samopouzdanje i vera u sebe ključni su za ostvarenje svakog životnog cilja.Vaše ponašanje neraskidivo je povezano sa procenom vlastitih sposobnosti i vrednosti. Da biste se uzdali u sebe morate da poznajete sebe, da znate svoje mogućnosti i ograničenja, svoje prednosti i svoje nedostatke. Ukoliko ne poznajete sebe i nemate dobru komunikaciju sa sobom nećete ni moći da se oslonite na sebe.

Kada, u kontaktu sa nepoznatim ljudima ili situacijama, osećate napetost i pritisak, reč je o vašoj percepciji da ste izloženi opasnosti od povređivanja, jer ste nešto slično već proživeli. Javlja vam se osećaj straha, stida i nesigurnosti. Često je takvo stanje izazvano nekim traumatičnim događajem iz ranog detinjstva ili doživljenim, ali nerazgrađenim opterećujućim stanjima.

Kako se gubi samopouzdanje

Samopouzdanje možete da izgubite zbog različitih životnih okolnosti, ograničavajućih uverenja, loše slike o sebi i ukoliko sebe ne volite. Vaša ranjivost posledica je straha od neuspeha, greške, neodobravanja, odbacivanja, neprijatnosti, a vaša reakcija je – nesigurnost.

Nedostatak samopouzdanja jedno je od najtežih i najporaznijih osećanja koje vam izmiče tlo pod nogama i u korenu je mnogih životnih problema. Zbog niskog nivoa samopouzdanja ljudi najčešće sabotiraju dobre stvari u životu. Ostaju u nezdravim bračnim odnosima, nezadovoljni su na poslu, a ništa ne menjaju. Gube motivaciju i interesovanje za bilo kakve promene, imaju problema sa zdravljem, teško donose odluke, osećaju se neuspešno i negativni su u svemu. Slika koju imaju o sebi i koju prenose okruženje loša je.

Samopouzdanje možete u potpunosti da vratite radeći na uklanjanju blokada i razvojem sopstvenih potencijala. Jednom novom metodom - wingwave, koja neposredno deluje na limbički sistem mozga - može da bude razvijeno jako samopouzdanje. Uz pomoć ove metode oslobađate neke stvari na površinu, postajete toga svesni i činite mnoge korake u životu u pravom smeru, a sve to iz jednog pozitivnog i opuštenog stanja, donoseći dobre odluke.PageBreak

Kako se gubi i stiče samopouzdanje
Shutterstock kako_se_gubi_i_stice_samopouzdanje_2

Ugrađivanje samopouzdanja

Najpre je potrebno pronaći uzroke vašeg narušenog samopouzdanja ili njegovog nepostojanja što se radi miostatik testom, koji dolazi iz područja kineziologije.

Pronalaze se stresni faktori i negativne emocije, koje stoje iza tih faktora. Dok kouč maše, koncentrišete se na ranije pronađene faktore stresa. Konkretna intervencija, mahanje kouča pred vašim očima (levo desno), dovodi do oslobađanja stresnih faktora iz podsvesti. U ovoj fazi negativne emocije razgrađuju se a različiti ograničavajući obrasci ponašanja se često trajno eliminišu.

Nakon ovoga fokusirate se na jedno pozitivno formulisano uverenje i prijatan osećaj pitanjem:

«Kakav je to osećaj kada sam jako siguran u sebe i posebno uspešan?»

Na taj način tražite pozitivne resurse u sebi i koncentrišete se na njih. Jednim setom mahanja pred vašim očima ovaj pozitivan osećaj odmah se ugrađuje (usidrava) u vaš mozak. Aktiviranjem sopstvenih resursa ostvarujete tačno isplanirane vrhunske rezultate u poslovnom i privatnom životu.

Teško donošenje odluka

Roditelji nisu ni svesni koliko ponašanjem prema svojoj deci pripremaju i njih za buduće uspehe ili neuspehe u životu.

Jedan klijent imao je problem sa završavanjem dnevnih obaveza, započinjanjem novih poslova i donošenjem odluka. Počinjao bi neki posao ali ga ne bi ga završio. Potom bi radio nešto drugo, a posle izvesnog vremena opet bi se vraćao na prvi posao. Nijednu započetu obavezu nije mogao sa sigurnošću i u planiranom roku da završi i stalno je bio u dilemi:

"Da li je to dovoljno dobro ili nije? Ne, ipak ću da razmislim neko vreme pa ću onda da odlučim. Ne, počeću sada, pa ću da vidim kako će da ide. Ipak ovo nije to što sam želeo... "

I kada bi doneo odluku nije mogao da je realizuje jer se ponovo nametalo neko novo pitanje. Nije mogao sebi da objasni zbog čega se tako ponaša, šta ga blokira, izaziva zbunjenost i sprečava da završava stvari do kraja.

Miostatik test pokazao je da je on u svome detinjstvu, od sedme do devete godine, bio u stalnom konfliktu i fizičkom obračunu sa godinu dana mlađim bratom. Otac mu je tada govorio da je on stariji i da zato mora da popušta bratu. U drugoj sličnoj situaciji otac bi mu govorio da mora da bude čvrst i pokaže doslednost u svojim stavovima. Bio je potpuno zbunjen i u dilemi kada treba se ponaša kao mlađa, a kada kao starija osoba i koje je najbolje rešenje u tom trenutku. Ovo je bio stresni faktor koji je ostao nerazgrađen u njegovoj podsvesti izazivajući kasnije zbunjenost u različitim životnim situacijama.

Wingwave koučingom detektovan mu je stresni događaj iz detinjstva i setom mahanja oslobođen iz podsvesti. Potom mu je ugrađen (usidren) osećaj sigurnosti, takođe setom mahanja koji je izazvao kod njega trenutnu subjektivnu promenu osećaja.

Posle koučinga završio je višemesečnu adaptaciju stana i preselio se u njega. Našao je novi posao jer ga prethodni nije zadovoljavao i definisao je svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve, koje uspešno realizuje.PageBreak

Kako se gubi i stiče samopouzdanje
Shutterstock kako_se_gubi_i_stice_samopouzdanje_4

Odustajanje od cilja

Student elektrotehnike je na trećoj godini studija i nakon redovnog polaganja ispita, odjednom je počeo da odustaje od ispita iako bi u potpunosti bio spreman za polaganje. Izgubio je sigurnost i motivaciju koju je imao ranije. Odustajao bi u poslednjem trenutku, dan pre ispita. Ovo se ponavljalo u dužem vremenskom periodu i više nije bio siguran da li će moći da završi fakultet.

Miostatik testom utvrđeno je da je stresni faktor ovakvog ponašanja događaj koji je bio vezan za emociju. Imao je višegodišnju vezu, bio je veren i planirao venčanje. Potpuno neočekivano verenica ga je ostavila i otišla, iako su sve pripremali za zajednički život. Ovo je narušilo njegovu sigurnost i samopouzdanje u sve stvari u životu.

Tri seta mahanja bila su dovoljna da se oslobodi negativna blokirajuća nerazgrađena emocija iz podsvesti. Potom je zamislio sebe u situaciji u kojoj uspešno polaže ispit i nakon dva seta mahanja usidrena (ugrađena) mu  je pozitivna emocija i sigurnost. Koučing je završen za tridesetak minuta, a student je siguran i opušten položio jedan od težih ispita. Više nikada nije odustao od ispita.

Strah od ljubavi i zbližavanja

Postoji velika razlika između stanja u kome je osoba dobrostojeća i u kome je dobro. Ovo potvrđuje primer jedne uspešne klijentkinje koja je sa svojih četrdesetak godina napravila zavidnu poslovnu karijera i obezbedila sebi siguran i lagodan život. Imala je savršen život gledano sa strane: kuću, dobar posao i auto, novac, putovanja, lepu garderobu i česte i kratke emotivne veze.

Imala je sve, osim osećaja da je ispunjena i zadovoljna. Pružala je ljubav drugima, ali nije uspevala da je pronađe za sebe. Stalno je tražila ljubav muškarca, istovremeno prekidajući veze onoga trenutka kada bi jake emocije bile razvijene. Tragala je godinama za ljubavlju, nesvesna da bi je prekidala kada bi je prepoznala i stigla do nje. Svaka nova veza bila je nova šansa i novi poraz. Ovakav način života nije imao smisla, jer je nije ispunjavao i činio srećnom. Više ni poslovni uspesi nisu izazivali pozitivnu emociju. Postala je potpuno ravnodušna i tupa shvatajući da na takav način više ne želi da živi.

Miostatik testom detektovano je da je u ranoj mladosti jedan stresan doživljaj bio uzrok njenog distanciranog odnosa prema muškarcima. Njen brat pokušao je da je siluje i bio je vrlo grub u kasnijoj komunikaciji sa njom. Ovo je izazvalo kod nje strah od zbližavanja sa muškarcima odnosno njihove ljubavi, jer postoji mogućnost da bude povređena od strane nekoga koga voli. Vremenom, počela je da se distancira i od sopstvenih emocija, jer joj je postajalo sve bolnije što nije nailazila na ljubav.

Setom mahanja oslobođene su sve negativne emocije koje su u podsvesnom ostale nerazgrađene. Nakon toga, ugrađen je osećaj ljubavi koji je ona imala u sebi kao sopstveni potencijal. Ponovo je uspostavila vezu sa svojim emocijama, a to je videla kroz suze koje su krenule u toku koučinga. Rekla je da deset godina nije mogla da zaplače i kad je imala potrebu za tim.

Nekoliko meseci kasnije ostvarila je vezu koja ju je u potpunosti ispunila i pružila joj neophodnu sigurnost i ljubav. Nakon ovoga, promenjen je i njen odnos prema poslu. Shvatila je šta je ispunjava i čini srećnom, svakodnevno dajući prioritet ovim stvarima, a ne poslu.

Više informacija o wingwave koučingu možete da pročitate na web adresi www.spiritus-movens.com.