Su-jok je laka, bezbedna metoda koja je nastala u Koreji kada je profesor Park Džae Vu uočio sličnost šake sa čitavim telom.

Prema teoriji profesora Parka, svaki deo tela i svaki organ projektuje se na odgovorajući deo šake (i stopala) pa je, u slučaju neke bolesti, tretiranjem adekvatnih tačaka i/ili polja, moguće lečiti nastali problem. Moguće je tretirati oboljenje slično kao što to radi akupunktura.

Stimulišu se projekcije meridijana i čakri na šakama i stopalu i tako reguliše njihov energetski protok što je mnogo jednostavnije nego kada se radi na čitavom telu.