Hormoni stvaraju fizičku i emocionalnu ravnotežu, ali ako se poremete, mogu biti uzrok haosa u telu žene. Rastresene, razdražljive, hronično iscrpljene, neotporne na stres, s neredovnim ili bolnim menstruacijama, anksio¬zne ili čak depresivne, smanjenog libida - mnoge žene ne znaju da se osećaju loše upravo zbog hormonske neravnoteže.

Mnogi simptomi koje godinama trpimo često ostaju nepovezane tačkice i posmatramo ih izdvojeno, kao da jedne sa drugima nemaju nikakve veze. Ali kada bismo povukle crtu između njih i spojile ih kao u onim zadacima za decu, velika je verovatnoća da bi nam se umesto lika psa ili mace pokazala ispisana reč - hormoni!

Hrana koju jedemo, okolina, trudnoća, naša uverenja, proces starenja, sposobnost nošenja sa stresom, uopšteno životne navike i životni uslovi kojima smo izloženi, pa čak i smena dana i noći, utiču na naše hormone. Oni, pak, utiču jedni na druge, i u dobru i u zlu.

Hormone je lako zamisliti kao domine - ako padne jedna, povući će i druge za sobom. Ako padne domino pločica zadužena za kortizol, vrlo verovatno pada i pločica hormona štitne žlezde i ona polnih hormona. Iako se popularni mediji, na primer, već dugo bave polnim hormonima ili hormonima štitne žlezde, malo se govori o hormonu koji je upravo na udaru modernog nezdravog načina života - kortizolu. Dr Sara Gotfrid, šaptačica hormonima, kako je nazivaju, lekar s diplomom harvardskog univerziteta i instruktorka joge, upravo je tom hormonu posvetila pažnju u svojoj novoj knjizi Hormonska ravnoteža.