Moderna medicina čovekovom zdravlju pristupa mehanicistički. Međutim, sve je jasnije da je integracija sa tradicionalnim pristupima neophodna kako bi čovek zaista mogao da transformiše svoju životnu energiju. Zapitajmo se da li je zdravlje samo odsustvo bolesti ili okrepljujuća životna sila koja upravlja našim telom, ali i našim duhom. Kako bismo bolje razumeli holistički princip koji neguju tradicionalni pristupi zdravlju razgovarali smo sa dr Slavicom Vasiljević, iz ginekološke ordinacije Merida.
Jedna od odlika akupunkturne medicine je i posmatranje promene, posmatranje svih funkcija i struktura organizma u permanentnosti promene. Stara kineska poslovica kaže: „Na ovom svetu sve se menja, ali ima nešto što je stalno prisutno, a to je promena.” Akupunktura nam može mnogo pomoći, ali ono što mislimo i činimo mora biti u skladu sa njom. Postoji dobro i zlo, postoje zahvalni i zavidni ljudi, ali ništa nije ni crno ni belo. Na nama je da se trudimo da božanska iskra (ljubav) zauzme što veći deo našeg srca, da taj kristal u nama bude što prečišćeniji. Svako bira svoj put i način. Disati jajnicima i misliti srcem je dobar početak za to.” Ovako doktorka Slavica Vasiljević, akupunkturolog i holistički ginekolog počinje priču o emocijama, (iz)lečenju i razumevanju životne energije na kojoj akupunktura počiva.

Kako su Kinezi shvatali vitalnu čovekovu energiju?

Akupunktura je postupak specifičnog kineskog lečenja, o čemu govori i sam termin. On je sastavljen od dve reči, koje označavaju ubadanje iglom. Integralni deo akupunkture predstavlja kruženje, cirkulacija energije kroz ljudski organizam (ći). Pored ove vitalne energije, u akupunkturi značajno mesto zauzima princip jedinstva suprotnosti izražen relacijom jang (Yang) i jin (Yin). Ovaj odnos pozajmljen je iz kineske filozofije. Kineski ideogram jang se upotrebljava da označi sunčanu, dok je jin znak za senovitu (hladovitu) stranu brda, planine. Šire govoreći, jang je toplo, svetlo, aktivno, a jin je hladno, neaktivno, tamno, ono što je unutar, dole. Svaki jang ima svoj jin, i obrnuto. I vitalni organi u ljudskom organizmu podeljeni su na jin i jang. Oni imaju svoje kanale, koji su isto tako svrstani u pomenute dve grupe. Osnovna filozofska teza tradicionalne kineske medicine leži u tvrdnji da zdravlje dolazi iz sklada jina i janga i neometanog kruženja vitalne energije. Ukoliko disbalans postoji, on se reguliše aplikacijom igala u odgovarajuće akupunkturne tačke.

Šta su meridijani i kako se može odrediti da li u određenom delu tela postoji zastoj u protoku energije ili ne?

Kanala ima ukupno 12, njima cirkuliše energija koja na pojedinim mestima doživljava izvesne transformacije. Ta mesta su akupunkturne tačke (ima ih 365, koliko i dana u godini, i još više, dodajući ekstratačke). Postoji i 8 dodatnih kanala. Kanali su glavni tokovi energije određenih vitalnih organa. Kroz meridijane (kanale) protiče vitalna energija (bioenergija), koja napaja organ kome meridijan pripada. Energija koja kruži organizmom strogo određenim putanjama ima i određeni ritam, tako da svaki organ ima svoje vreme tokom 24 h kada je njegova energija na maksimumu. Ovo vreme se, kada je moguće, uzima u obzir i kada je lečenje i prevencija tog organa u pitanju. Tako pluća imaju maksimum energije između 3 i 5 h ujutru, srce od 11 do 13 h , jetra od 1 do 3 h, bubreg od 17 do 21 h, slezina i gušterača od 9 do11 h.

Neki nazivi akupunkturnih tačaka vrlo interesantno zvuče, poput kapije života i mora energije. Možete li nam navesti neke koje su Vama najinspirativnije?

Shenmen, ili „kapija raja” oslobađa od straha, daje „nebesku energiju”. Zatim, Renzhong – tačka za „podizanje iz mrtvih”, koja u slučaju nesvestice brzo vraća svest. Nalazi se 2/3 iznad gornje usne i 1/3 ispod nosa; u slučaju nesvestice, može se i kažiprstom stimulisati. U prevoju sa unutrašnje strane lakta se nalazi tačka „radost življenja”, koja uklanja strah, anksioznost, hiperemotivnost. Na kanalu srca nalazi se „tačka odvažnosti i hrabrosti”, koja pomaže pri osećaju preteranog straha, ona vraća samopouzdanje i podiže nivo vitalne energije, pogotovu kod jako osetljivih osoba. Tu su i „rajska vrata”, „nebeski prozor” i mnoge druge tačke moćnog dejstva, koje zaslužuju svoj naziv. Tačka „kapija života” u predelu lumbalne kičme sa još dve tačke na kanalu bubrega čini seksualni trougao, vrlo snažnu kombinaciju u lečenju steriliteta, potencije i mnogih bolesti kičme.
Takođe mi je inspirativan način na koji tradicionalna medicina posmatra vitalne organe. Na primer, srce je to koje podržava mentalne aktivnosti i kontroliše psihu, ono je „čuvar i stražar uma, kuća duha i ljubavi.” Kardiolozi znaju da je okidač infarkta u glavi (mozgu), a eksplozija u grudima (srcu). Jetra detoksikuje organizam i aktivni je učesnik u emotivnom životu. Depresija može biti posledica poremećaja jetre. Pluća imaju dominaciju nad energijom (ći), dok bubrezi vladaju reprodukcijom. Bubreg je, takođe, nosilac i prenosilac nasleđene energije. Kada žena napuni 21 godinu, a muškarac 32, njihov ći bubrega je na vrhuncu, telo je razvijeno i u radu dostiže svoj maksimum (kineska medicina kaže da je to idealno vreme za rađanje). Kinezi su razlikovali nekoliko vrsta energije: praroditeljsku (Qi), koja je nasledna i odgovorna za biološki ritam. Druga je energija održavanja, nutritivna, koja dolazi putem hrane, i „čista” energija koja dolazi putem disanja. Jedan deo te energije ima odbrambenu funkciju i zove se Wei. Ta energija odgovorna je za imunološku reakciju organizma. Postoje dve vrste patogenih faktora – spoljašnji i unutrašnji, koji imaju osobine jina i janga. Bakterije i virusne infekcije, kao i traumatske povrede pripadaju grupi spoljašnjih patogena, a negativne emocije podrivaju zdravlje iznutra.

Izvor: Sensa