U traganju za odgovorima o tome kako naše telo funkcioniše, zašto nastaju bolesti i kako da održavamo zdravlje, mnogima je početna stanica Medicinski fakultet. Međutim, često oni koji žele više, i koji kroz učenja zapadne medicine ne dobiju odgovore o ljudskoj prirodi, spremni su da te odgovore potraže dalje. Dr Francisko Monivas, koji je nedavno boravio u Beogradu u organizaciji Aleksandre Maksimović i koji je održao seminar o Integrativnoj medicini u centru Eglantina, takođe je najpre završio medicinu, pa psihologiju, a zatim se pred njim otvorilo nešto što mu je promenilo dalji kurs života.

5 saveta kako da se oslobodite straha i otvorite ka novim mogućnostima da biste bili zdravi

„U početku sam se bavio psihoterapijom i istraživao sam nesvesne mehanizme ljudskog delovanja", ekskluzivno za Sensu govori direktor IIMA asocijacije u Španiji, licencirani psiholog na Medicinskom univerzitetu u Madridu, sa preko 30 godina radnog iskustva u psihoterapiji i psihoenergetici. „Bavio sam se transpersonalnom psihologijom, humanističkom psihologijom, želeo sam da prostudiram nesvesno. Tada sam stupio u kontakt sa Međunarodnim udruženjem za Integrativnu medicinu koje mi je dalo znanje o energijama, a koje mi je do tog trenutka bilo potpuno nepoznato. Osetio sam kako se sve poređalo, sva ta znanja iz medicine i psihologije odjednom su našla svoje mesto, sve se složilo. Onda sam dobio poriv da dalje istražujem i da se time bavim. Da produbim svoje znanje o ljudskom biću"

PageBreak

Integrativna medicina je medicina budućnosti: treba lečiti čoveka, a ne bolest
Profimedia integrativna_medicina_je_medicina_buducnosti_treba_leciti_coveka_a_ne_bolest_2

Jedinstvo medicinskih praksi

Šta je medicina svesti i šta je integrativna medicina danas?

Integrativna medicina, onako kako je mi definišemo kao Međunarodno udruženje za integrativnu medicinu, jeste medicina koja integriše sve ostale grane medicine i čini ih komplementarnim. Pre svega se bazira na znanjima o energijama i doprinosi tome da sve ostale medicinske prakse, odnosno terapeutske metode, budu mnogo efikasnije i operativnije.

Kažemo da je integrativna jer obuhvata celokupno znanje o energijama koje čine ljudsko biće. Integrativna medicina osmislila je jedan energetski jezik kojim je omogućila da i ostale vrste medicine nađu zajednički jezik kojim bi se bolje razumele. Pokušava da dokuči i postavi tačno jasne parametre kako bismo znali na kom nivou ljudskog bića treba da delamo kako bismo uspostavili zdravlje, jer svaka medicina deluje na određenom nivou: ne deluje isto homeopatska, alopatska...

Bolest je poremećaj identiteta: Aleksandra Maksimović o integrativnoj medicini i programu lečenja čukljeva

Da li to znači da se prvo obraća pažnja na energiju i energetsko telo osobe?

Integrativna medicina je medicina zdravlja, ne bolesti. Za nju, princip zdravlja je identitet. Identitet je put ka jedinstvu. Kada smo u svom identitetu, mi smo zdravi. Ono što radimo jeste da studiramo različite energetske nivoe i pokušavamo da objasnimo šta se dešava i kako se gubi identitet. Tu ste u pravu, Integrativna medicina jeste bazirana na energetskim naukama. Polazimo od učenja koje je ustanovilo sedam čakri, ali isto tako izučavamo i čula koja su povezana sa elementima, sile, energetske centre koji se zovu spirale, univerzalne energije koje su sadržane u ljudskim bićima. Izučavamo različite energije koje, između ostalog, sačinjavaju i suptilna čovekova tela. Svako telo, bilo fizičko, eterično, astralno, kauzalno ima svoju funkciju. Mi izučavamo sve te komponente sa energetskog aspekta i gledamo šta sve utiče na čoveka. Kako bismo mogli na pravi način da postavimo dijagnozu o tome na kom nivou je čovek izgubio svoj identitet, moramo prvo to otkriti, a onda i zdravstvenu šemu osobe.

Zašto će kvantna medicina vladati 21. vekom

Pošto bolest najpre nastaje na energetskom nivou, a zatim se materijalizuje, možemo reći da lečenjem energije isceljujemo fizičko telo...

Osim ako nije bilo fizičke traume. Generalno, u pravu ste, sve bolesti upravo počinju na suptilnom energetskom nivou i ako nismo svesni tog poremećaja na tom nivou, kasnije se to materijalizuje i dobijamo funkcionalne smetnje i na posletku se pretvori u oboljenja. Može se desiti da organ prestane da funkcioniše. Ono što mi učimo jeste kako da delujemo, prvo polazeći od fizičkog nivoa pa onda idemo ka suptilnijim nivoima, kako bismo ponovo uspostavili jedinstvo ljudskog bića. Ovo je medicina koja je povezana, kako mi kažemo, sa prepoznavanjem i sa svešću. Tražimo od terapeuta koji želi da primenjuje ovu vrstu medicine da veoma rade na sebi kako bi oni bili vektori, odnosno nosioci zdravlja.

PageBreak

Integrativna medicina je medicina budućnosti: treba lečiti čoveka, a ne bolest
Profimedia integrativna_medicina_je_medicina_buducnosti_treba_leciti_coveka_a_ne_bolest_3

Mi smo mikrokosmos

Terapeuti medicine svesti već svojom vibracijom, svojom energijom treba ili mogu da isceljuju pacijenta?

Terapeuti treba da znaju da prepoznaju koji su sistemi poremećeni, ali to mogu da urade ako jako dobro poznaju energetsku strukturu. Za to prvo treba da je prepoznaju sami kod sebe. To je ta međuzavisnost koju pojedinac ima sa svojim kolektivom, neposrednim okruženjem, širim okruženjem i, na kraju, univerzumom. Mi smo ogledalo, mi smo jedan mikrokosmos, ogledalo svih energija koje postoje u makrokosmosu. Sve je praktično već u nama.

Astronomija je lekcija o zajedništvu: da li smo na Zemlji da bismo vodili rat ili ljubav, otkriva Jasmina Stojanović

Kosmos je takođe u nama. Mi smo sačinjeni od zvezdane materije. Mi smo način da kosmos spozna sebe, rekao je Karl Segan...

Da, mi smo napravljeni po ugledu na makrokosmos. Makrokosmos ima svoj poredak, postoje univerzalni zakoni. U nama, kao ljudskim bićima, postoji taj poredak. Kada se izgubi zdravlje, zapravo se izgubi poredak, ta šema. Gde ima jedinstva, ima i zdravlja, i sve je na svom mestu. A tamo gde ima podela, imate nesvesnost i gubitak zdravlja.

Dakle, medicina svesti obuhvata dve stvari koje su nama još uvek na ovom prostoru suprotstavljene: medicinu, jer se ovde ona i dalje percipira kao zapadna, i svest, nešto što je duhovno i spiritualno...

Integrativna medicina obuhvata sve terapije svih medicina i poštuje sva znanja i sve ono što smo tokom vekova stekli. Ali, njen doprinos je u tome da obuhvata nova energetska znanja. Integrativna medicina traži od lekara da ovladaju i tim energetskim znanjima, kako bi i njihova medicina, odnosno ono polje u kojem rade, bilo efikasnije i davalo bolje rezultate. Ta medicina, dakle, posmatra i bazični fizički aspekt ljudskog bića, pa se penje do najsuptilnijih nivoa.

Zapravo, širenjem naše svesti isceljujemo naše biće?

Tako je, zato što je put ka jedinstvu zapravo put svesti.

Na koji sve način identitet predstavlja imunitet? Gde gubimo identitet i na koji način?

Garant na fizičkom nivou našeg identiteta je naš imuni sistem. Imuni sistem služi da se ne raspadnemo, da funkcionišemo kao sistem bez obzira na napade koje dobijamo spolja. Ali na suptilnim nivoima takođe mora da postoji identitet. I to je onaj put svesti kojim otkrivamo šta je ono što mi zapravo jesmo, koji je naš životni potencijal. Kada mi živimo na svom životnom potencijalu, onda smo u harmoniji sa onim što zaista jesmo. Ali kada je razlika između našeg potencijala i onoga što živimo velika, onda smo pod velikim stresom i gubimo ravnotežu, ne možemo da se prilagodimo situacijama, a to naravno, posle dovodi do problema i promena u telu. One mogu biti na fizičkom nivou, ali i na energetskom.

Iz iskustva smo videli da bolesti uglavnom služe ljudima i da često ne žele da se iscele jer ne znaju šta će biti kada više ne budu imali ono na šta su navikli tokom života. Kako Integrativna medicina u tom smislu pristupa pacijentu, da li ona povećava svest pacijenta i dajući mu identitet, omogućava mu da se na izvestan način „odrekne" bolesti?

Onako kako bismo mi rekli je da nije da ti pacijenti ne žele da se iscele, već je situacija da su ti problemi koje oni imaju toliko bolni, da imamo sistem zaštite koji nas praktično anestezira. I to je to „bacanje u nesvest" - nesvesno preovladava, sve do tačke dok bol ne postane fizički. Tada više ne možemo da ga zanemarujemo. To je taj trenutak svesti, kada pretpostavljamo da postoji nešto što ne funkcioniše. Ali u nama stalno postoji borba između svesti i nesvesti, a put svesti je taj da otkrijemo šta je ono što se dešava. Svi mi imamo trenutaka kada nesvesno preovlada, kada želimo da se anesteziramo. Ali pre ili kasnije, svi moramo da se suočimo sa tim šta je ono što nije dobro u nama i što nam uzrokuje bol. Integrativna medicina radi na tome da možemo da se ponovo povežemo sa osobom, da ponovo uspostavimo određeni energetski tok, tok koji je blokiran, radi se na ponovnom uspostavljaju snage koju svi nosimo u sebi, kako bismo u najboljoj meri ponovo uspostavili zdravstvenu šemu osobe.

PageBreak

Integrativna medicina je medicina budućnosti: treba lečiti čoveka, a ne bolest
Profimedia integrativna_medicina_je_medicina_buducnosti_treba_leciti_coveka_a_ne_bolest_4

Personalna i preventivna medicina

Na izvestan način ona je i personalna, prilagođena osobi, jer je zapadna prilagođena oboljenjima, ako posmatramo da za svaku bolest postoji lek...

Tačno je to što ste primetili, ona jeste personalna medicina jer je to medicina zdravlja. Iako je naša energetska struktura zajednička za sva ljudska bića, svaka osoba je živi na različiti način. I zbog toga ta energetska dijagnoza jeste upravo potpuno personalizovana. Moramo tačno da ustanovimo koje su to tačke na telu osobe gde se energija blokirala i gde je to gde se izgubila šema zdravlja. Naravno uvek imajući u vidu koja je zdravstvena šema svakog pacijenta, dakle, kako bi trebalo da funkcioniše ljudsko biće kada je zdravo.

Da li svaki naš organ ima identitet i kada mu povratimo identitet mi stičemo celovitost?

Svaka ćelija, svaki organ ima svoj lični identitet. Svaka funkcija, bila digestivna, cirkulatorna, ima identitet. Svako suptilno telo ima svoj identitet. Svi smo ćelije tog univerzalnog čoveka. Jetra jednog Srbina isto funkcioniše kao jetra jednog Kenijca. Jedino kada postoji proces unošenja toksina, gubimo šemu zdravlja koju nam je Kreacija dala.

Priča o jednom vrtu: kako nas biljke leče i neguju, ko je buntovnik prirode i koje su osnove biodinamičke proizvodnje otkrila je Jasmina Stojanović

Koje su to energetske spirale koje ste spomenuli?

Spirale su energetske tačke koje imamo duž tela. Imamo ih 12 i povezane su sa emocionalnim tačkama, i povezuju našu unutrašnjost sa spoljnim svetom. Omogućavaju da se bolje utisnemo u našu sopstvenu potku, ali i u potku svog sveta. To su neke vrste vrtloga energije koje nas povezuju sa teluričkim aspektom, Zemljom, sa spoljnim okruženjem, ali i sa onim najsuptilnijim. I povezane su sa energetskim centrima i sa čulima i suptilnim telima.

Da li je integrativna medicina i preventivna medicina?

Da, tako je, upravo jeste preventivna medicina. Ako budemo mogli na pravi način da dijagnostikujemo poremećaje u organizmu kada su oni na svom početku, možemo da preveniramo mnoge bolesti.

Prepoznajte arhetip koji oblikuje vaše nesvesno: koja ste vi boginja

Kako kreiramo našu realnost?

Kreiramo je našim izborima. Ljudska bića imaju slobodnu volju: ljudsko carstvo je carstvo svesti i može da da zemlji ono što je najbolje, kao i sebi samom. Sve zavisi od izbora koji napravimo. Naše odluke obeležavaju našu budućnost i našu sudbinu. Nadam se da ćemo ubuduće delovati iz svesti, iz jedinstva tj. iz prepoznavanja.

Koliko imamo moć slobodne volje u odnosu na naše nesvesno, koje radi kao veliki motor i preuzima vođstvo nad našim životom?

Nesvesno jeste jako i deo je karme. Ta karma može biti individualna ili kolektivna. Ali naša misija jeste da osvetimo nesvesno, da osvetimo karmu. Uvek će svest i svetlost biti jači od nesvesnog. Uvek.

Izvor: Sensa