Hiperaktivnodete se nažalost često posmatra kao dete koje treba ograničiti i smiriti, ali to je jedan od načina na koji roditelji deci skraćuju krila. Dete treba da bude radoznalo, radosno i aktivno. Na taj način se razvija njegova inteligencija, bistrina, ali se podstićče i pozitivno stanje duše i privlači sreća. 

Starac Pajsije Svetogorac često je govorio o roditeljstvu, a jedna od njegovih poruka baš ukazuje na to koliko je važno da deca budu razigrana, ali i da im je prirodna neophodna kako bi kanalisali svoju energiju na pravi način:

"Nisu kriva deca. Danas ih drže zatvorene u stanovima i nemaju prostora da trče, da se igraju. Deca bivaju prisiljena na nemirnoću. Ne mogu da se kreću, da se isprazne. Da bi se deca prirodno razvijala potrebno im je dvorište. Ako uđem u neki stan sa decom i vidim da je tu sve do savršenstva uređeno, znaj da to nije dobro. Tu deca žive pod vojničkom disciplinom i tako strah ulazi u njihove duše."

Takođe, srpski čuveni akademik i psihijatar VladetaJerotić govorio je da roditelji treba da dopuste svom detetu da ponekad bude nemirno:

"Ako je dete nemirno, pusti ga, često je to inteligentno i bistro biće. A roditelji, u neznanju, za mirno i poslušno dete kažu ‘moje dobro dete’, a ono u stvari uplašeno, nesigurno. Naravno, rodi se i poneko dobro dete koje je jednostavno takvo, iako je snalažljivo i pametno. Nemirno dete je najčešće inteligentno dete. I baš ta inteligencija mu ne da da se pomiri lako sa svim što mu se kaže."

Igrajte se više sa svojom decom. Trčite sa njima kroz polja, istražujte po šumama, pravite kule od peska, uprljajte se, glasno se smejte i probudite dete u sebi. Igra i boravak u prirodi čine dva važna preduslova za zdravo i srećno detinjstvo.

 Izvor: Sensa