Osnovna filozofijakarme zasniva se na pravilima - "ne čini drugima ono što ne želiš tebi da čine" i "kako seješ tako žanješ". Ovo znači da energiju koju pošaljemo ka Univerzumu,. bilo pozitivna ili negativna, ona će nam se sigurno vratiti.

Navodimo 30 zakona karme koji važe uvek i svuda - kada ih se pridržavamo, prati nas dobra sreća:

1. Istinska radost dolazi samo kao rezultat napornog rada, strpljenja i samopožrtvovanja.
2. Sloboda ide ruku pod ruku sa odgovornošću.
3. Energija i ljubav koju uložite u vezu sigurno će vam se vratiti. Ljubav je sama po sebi nagrada.
4. Ono što dajete drugoj osobi, dajete čovečanstvu u celini.
5. Ono što uložite u svoj rad, uložite u čovečanstvo u celini.
6. Vrednost vašeg rada leži u energiji i pažnji koju mu poklanjate.

7. Nastavićemo da doživljavamo svu svoju patnju sve dok ne naučimo lekciju koju moramo naučiti. Tada imamo alate potrebne za razbijanje ovog ciklusa.
8. Živeći s mislima u prošlosti ili u budućnosti, nedostaje nam naša sadašnjost.
9 . Držeći se starih navika i načina razmišljanja usporavamo lični razvoj.
10. Stvarno ćemo naučiti lekciju tek nakon što su naše reči, misli i postupci usklađeni s njom.
11. Zasenićemo negativnu stranu svoje ličnosti ako se usredsredimo na sopstveni moral i duhovnost.
12. Pohlepa i smirenost su međusobno nespojivi.
13. Male akcije se često odražavaju u svemiru u većem obimu. Stoga, budite svesni svake svoje akcije - čak i ako se čini vrlo beznačajnom.
14. Da biste postigli nešto veliko i značajno, prvo morate ostvariti svaki od njegovih najmanjih i najmoćnijih elemenata.
15. Ništa se ne radi dok to ne počnete da radite. Bez obzira koliko je mali vaš prvi korak, uvek će biti najvažniji.
16. Vaša ljubav, energija, trud i nadahnuće donose korist čovečanstvu u celini. Svemir će vas nagraditi za ovaj trud.
17. Da bismo rasli, moramo biti otvoreni za promene.
18. Učite iz svoje prošlosti i dajte sve od sebe u sadašnjosti. Ovo je ključ vaše svetle budućnosti.
19. Sami smo odgovorni za svoju sreću.

20. Mi smo deo našeg okruženja. Naša energija utiče na naše prijatelje i partnere - pozitivne ili negativne.
21.Postajemo ono u šta uranjamo. Naše kulturno okruženje, naši prijatelji i partneri imaju uticaj na nas - pozitivan ili negativan.
22. Kada sretnemo neprijatelja, počinjemo da delujemo, zaboravljajući na veliku istinu.
23. Kada sretnemo nekoga goreg od sebe, zaboravimo na sopstvene nedostatke.
24. Ono što odbijete da prihvatite će se razvijati i jačati.
25. Vaša nagrada je proporcionalna vašim naporima.
26. Promena dolazi iznutra. Ne bismo se trebali oslanjati na druge ljude ako želimo nešto da popravimo u sebi. Mi sami imamo moć da to učinimo.
27. Ne možemo menjati druge ljude. Možemo promeniti samo sebe.
28. Spoljne promene počinju sa unutrašnjim.
29. Ako izdate svoje istinsko ja, lišićete sebe mogućnosti da živite svoj stvarni život.
30. Moramo napraviti one promene koje želimo da vidimo na sebi. To možemo učiniti svojim rečima, mislima i postupcima.

Izvor: Sensa