Pravoslavni vernici u Srbiji danas, 26. jula, proslavljaju praznik Sabor Svetog Arhangela Gavrila. On je jedan od semorice serafima, anđela koji su najbliži Bogu. Prema svetim spisima, Arhangel Gavrilo učestvovao je u stvaranju sveta, u borbi protiv palih anđela, a smatra se za donosioca radosnoih i važnih vesti, pa ga zbog toga nazivaju i anđeo blagovesnik.

Prema spisima Arhangel Gavrilo najavio je Zahariju rođenje Svetog Jovana Krstitelja, javio se Joakimu i Ani i doneo im vest o rođenju Bogorodice, a potom se javio i Bogorodici sa vestima da će roditi Isusa Hrista. Događaj javljanja Arhangela gavrila Bogorodici slavi se kroz praznik Blagovesti.

Prikazan je na fresci Beli anđeo koja je u srednjovjekovnom manastiru Mileševa, smatra se za jedno od najlepših radova srpske i evropske umetnosti srednjeg veka. Ova freska prikazuje Arhangela Gavrila koji javlja mironosnicama da je Isus Hrist vaskrsao. UNICEF je fresku Beli anđeo izabrao kao simbol Evrope.

Za ovaj praznik vezuju se brojni rituali i običaji. Pema starom običaju na ovaj dan ne bi trebalo da se bavimo ručnim radovima, da pletemo ili šijemo. Ali, prema verovnaju danas treba sve započeti, jer se smatra da posao koji pokrenemo danas može biti vrlo uspešan. Na ovaj praznik se preporučuje da započnete neki odnos ili poslovni poduhvat.

Veruje se da je Arhangel Gavrilo zaštitnik ljudi i da štiti od vremenskih nepogoda. Takođe, običaj je da mu se mole žene koje žele da postanu majke jer se smatra da je ovaj anđeo donosilac najlepših i blagih vesti.

Na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila izgovara se sledeća molitva za sreću, mir i zaštitu:

Molitva svetom arhangelu Gavrilu:

Sveti Arhangele Gavrilo, koji donese neizrečenu radost sa neba Prečistoj Djevi, ispuni radošću i veseljem srce moje gordošću ispunjeno. O veliki Arhangele Božiji Gavrilo, ti si blagovestio Prečistoj Djevi Mariji začeće Sina Božijeg. Objavi i meni grešnom strašni dan moje smrti i umoli Gospoda Boga za moju grešnu dušu, da bi mi oprostio moje grehe; da me ne zarobi lukavi demon i ovlada mnome. O veliki Arhangele Gavrilo! Sačuvaj me od svih nevolja i svih bolesti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Izvor: Sensa