Karma, koncept preuzet iz indijske duhovnosti, je ponavljanje određenih događaja sa svrhom da vas isceli i duhovno promeni. Efekat prošlih radnji je neizbežan i ponekad se situacija može ponavljati iznova i iznova, sve dok konačno ne shvatite šta vam je potrebno da izlečite ili promenite na sebi.

I dalje ćete privlačiti istu negativnu energiju kroz ljude ili okruženje, sve dok ne otkrijete slabo područje svoje ličnosti, svog duha ili svojih postupaka. Na primer, nedavno ste promenili posao. To je druga kancelarija, različiti ljudi, ali napeta atmosfera i povezanost sa vašim saradnicima slični su prethodnom poslu. Ista borba i nedostatak poboljšanja mogu se pojaviti u vašim ličnim odnosima: imate stalne rasprave sa partnerom, čini se da se vaši problemi sa članovima porodice pojavljuju s vremena na vreme, iz istog razloga koji se dogodio u prošlosti.

Sve ove poznate i ponavljajuće vibracione situacije za koje izgleda da nikada ne prolaze i ne menjaju se, zapravo pokušavaju da vam pokažu da je promena neophodna, kako biste se oporavili od prošlosti i krenuli napred, gde želite.

5 saveta kako da iscelite svoj život i uklonite lošu karmu:

1. Prepoznajte karmu.

Gde god da odete ili koga god da sretnete, suočićete se sa istom situacijom pod različitim okolnostima. Na primer, skloni ste da se raspravljate kada neko ima drugačije mišljenje od vas, što obično dovodi do žestokih rasprava, i ne mislite da postoji nešto loše u tome što ste snažno uvereni. Ova vrsta situacija koju stvarate, drži ljude podalje od vas ili bi im moglo biti teško da budu sami pored vas. Na neki način se osećate izolovano i pitate se zašto ne možete da ostvarite stabilno prijateljstvo. Ovo je jedna od karmičkih prepreka, koje vas mogu sprečiti u duhovnom razvoju, ali karmička prepreka može biti bilo šta što se ponavlja ili se događa u vašem životu.

2. Budite budni.

Da biste prepoznali svoju lošu karmu, morate biti budni, u kontaktu sa svojim duhovnim potrebama i shvatiti ko su ili šta su vaše prepreke. Ponekad dozvoljavamo ljudima da nas povređuju, dozvoljavamo da se određene situacije ponavljaju ili jednostavno nismo potpuno svesni svoje snage. Zašto? Zato što nismo duhovno budni; puštamo da se stvari dešavaju, kao da nismo zaduženi za svoju karmu.

3. Napravite promenu.

Kada shvatite razlog zašto se loša karma stalno ponavlja u našem životu, sledeći korak je da napravite promenu. Ako imate nezdrave odnose i više nema načina da ih spasite, odustanite od ljudi koji su vas povredili. Ako ste shvatili gde je greška u vašoj ličnosti ili radnji, napravite promenu, budite ljubazniji, oprostite, budite mirni ili samopouzdaniji, budite oštriji. Sprovedite u praksi ono što želite da se desi, definišite šta očekujete od sebe i od svog života ili jednostavno primenite sugestije koje vam život daje kroz zvukove, reči ili situacije koje se ponavljaju.

4. Kontrolišite svoj stav.

Vaš stav o životu, ljudima ili situaciji se šalje u svet i on će vam se vratiti. Budite opušteni, budite pozitivni, jer ono što dajete je ono što dobijate. Svaku negativnu misao o sebi ili svetu trebalo bi promeniti u pozitivno razmišljanje.

5. Kontrolišite svoje reakcije.

Način na koji razmišljamo ili osećamo o nečemu odražava se na naše ponašanje. Određene situacije se ponavljaju u našim životima kako bi nam pomogle da promenimo način na koji se odnosimo prema ljudima oko nas, prema predmetima ili prema okolini. Klasičan primer loše karme je porodična veza: čovek viče na svoju ženu, koja viče na njenog sina, koja šutira psa koji ugrize oca. Ako kontrolišete svoje razmišljanje, kontrolišete i svoju reakciju i stoga kontrolišete svoju karmu.

Bitno je da upamtite da karma nije kazna već učitelj! Budite odgovorni i duhovno budni, pokušajte da prepoznate svoju prepreku i uklonite je. Sve dok u vašem životu postoje nerazjašnjene ili nepromenjene energije, nećete prekinuti krug.

Izvor: Sensa