Izazovi su deo naše svakodnevice ali postoje trenuci kada se oni pretvore u prave krize. U tim trenucima kriza, od naših odluka zavisi dalji tok naših života. Dipak Čopra objašnjava da su ovim trenucima presudnu ulogu ima – mudrost, jer bez nje ključne odluke donosimo ili na osnovu impulsa ili iz navike.Kako objašnjava dr Čopra, većina ljudi u tim situacijama ne postavlja prava pitanja već se vrti oko sledećih: Šta nije u redu samnom? Ko je kriv? Šta je najgore što može da se desi?
Većina ljudi oseća potrebu da sebe osuđuje, krivi druge i zamišlja katastrofične scenarije. Preporuka dr Čipre je da pokušamo svesno da zaustavimo ova pitanja kada se nađemo u kriznim situacijama i umesto toga sebi postavimo 3 pitanja koja on predlaže:

1. Da li je ovo problem koji treba da rešim, živim sa njim ili odustanem od njega?

Sve dok na ova pitanja ne budete mogli da odgovorite jasno i racionalno, vaša vizija i fokus su pomućeni. Čak i ne znajući na svesnom nivou, donosićete odluke pod uticajem negativnih emocija, posebno straha.Važno je da u ovim situacijama raščistite konfuziju.
Prvi korak može da bude da se posavetujete sa ljudima u koje imate poverenja. Da li postoji način da rešite problem? Ako ne postoji, zapitajte se zašto je to tako. Možda vas neko ograničava ili vam nedostaju resursi kao štu su novac ili vreme. Razmislite o ovome i tek kada ste sigurni da ste iscrpeli sve mogućnosti da rešite problem pređite na sledeće dve opcije – da li ćete prihvatiti situaciju ili odustati od rešavanja. Često se dešava da kada je osoba u krizi ide od jedne do druge, pa treće pozicije u zavisnosti od raspoloženje: jedan dan se probudi sa nadom da je problem rešiv i krene u akciju, sledećeg dana se oseća kao žrtva i prihvata stvari da bi onda trećeg dana samo poželela da pobegne od svega. Nije korisno kada se vrtimo između ove tri opcije i zato je dobro raščistiti ovu konfuziju i odlučiti se za pravac.

2. Koga znam ko je ovaj problem uspešno rešio?

Loše životne situacije se retko kada rešavaju u izolaciji, ipak nesumnjivo osećamo usamljenost. Strah i depresija mogu da nastupe i sve više se povlačimo. Uskoro nailaze sram i krivica što nas dodatno tera da se izolujemo. Kada pronađemo nekoga ko ima slično sikustvo i prevazišao ga je, rešavamo nekoliko stvari odjednom. Pod jedan, sada imamo primer koji možemo da koristimo i za našu situaciju. Pod dva, pronalazimo nekoga kome možemo da se poverimo i ko razume kako nam. Žrtve su uvek osećaju usamljeno i bespomoćno. Zbog toga je važno da pronađete nekoga ko je već dokazao da nije viktimizovan krizom kroz koju je prošao.

3. Kako da se povežem sa svojim višim Ja i dođem do rešenja?

Činjenica je da je rešenje problema na vama. Niko ne može da vas drži sve vreme za ruku i reši nešto umesto vas. Kada vas sa svih strana stegnu teška vremena i vaš unutrašnji svet postaje ispunjen strahovima, pretnjama, iluzijama, slabašnim nadama, poricanjima i konfliktima. Kako objašnjava dr Čopra: „Svet spolja se neće popraviti dok ne poravimo svet iznutra“. Kako dalje objašnjava, rešenje za određeni problem ne možemo pronaći na istom nivou na kome je problem nastao. Neprekidan i negativan unutrašnji dijalog nas ne vodi nikuda. Upravo je zbog toga važno da prepoznamo da imamo nekoliko vrsta inteligencije i nivoa svesnosti koji nam pružaju dragocene uvide i kreativna rešenja. „Vaše više Ja sadraži potencijal za nova rešenja, ali morate ga pronaći. Morate iskusiti to mesto u vama koje donosi svetlost i nadu, gde je mir moguć i gde postoji način za pronalaženje izlaza iz kriza,“ objašnjava dr Čopra.

U čemu je caka? Naš zadatak je da uđemo u to stanje svesnosti koje kreira rešenja. Takvo mesto postoji i zato je potrebno da napravite plan kako da do njega stignete – uz pomoć obilja tehnika koje vam u tome mogu pomoći: meditacija, molitva, kontemplacija... Važno je da što je moguće više umanjite efekte stresa i krenete u potragu za svojom unutrašnjom mudrošću.

Izvor: Sensa