Možemo da kažemo da su naša pažnja i životna energija isto. Kao i energija naša pažnja može biti otvorena ka poštovanju života ili zatvorena u prosuđivanju. U čemu je razlika?
Otvorena pažnja garantuje optimalnu vibraciju životne energije za pravilan rad organizma koja obezbeđuje povezanost sa kvantnim poljem dok zatvorena pažnja predstavlja poremećenu vibraciju koja vremenom vodi do razvoja različitih tegoba i hroničnih bolesti.

Vibracijski potpis

Ponekad je lako izgubiti se u svakodnevnim mislima o drugima ili životu. Izvan svakodnevnog životnog stresa, nesigurnosti i žurbe, postoji jedna energetska baza u nama gde smo uvek sigurni, mesto na kome smo jedno sa Univerzalnim kvantnim poljem.
Svi naši nivoi, zajedno čine naš vibracijski potpis, jedinstven kao otisak prsta. Njihov sklad ili nesklad definiše način na koji doživljavamo stvarnost kao i ravnotežu ili neravnotežu našeg zdravlja. Naš organizam uvek vibrira kako naše polje žvotne energije vibrira. Naše emocije i naša energetska tela povezani su jedinstvenom vibracijom koja uvek odjekuje u unutrašnjosti našeg Bića. Naše emocije su vibracije koje korespondiraju sa frekvencijama naših misli i uma. Sve što svakodnevno doživljavamo su vibracije koje nas obmotavaju, sloj po sloj. Velika je razlika kada stalno prosuđujemo život kroz naše strahove i brige, ili kada ga poštujemo i volimo kao dar božanskog Izvora.
Zato je bitno da promenimo naš stav prema životu. Zato treba znati i praktikovati tajnu otvorene pažnje.

Praksa otvorene pažnje – posmatranje cveta

Za početak morate postepeno razvijati otvorenu pažnju. Morate razviti neku vrstu pažljivog stava, tek tada će ova znanje zaživeti u vama. Na primer, kada gledate cvet vi razmišljate o tom cvetu i mislite o tome kako ga upravo posmatrate. Dakle, umesto da zaista gledate cvet vi MISLITE o tome kako gledate cvet.
Slično je i sa životom koji živimo. Gledamo ga kroz strahove i brige što nam daje pogrešno viđenje života. Već taj poremećaj se vibratorno preslikava na naše ćelije. Kada smo preokupirani razmišljanjem o nečemu i ako to predugo traje, mi prestajemo da postojimo svesno u energiji. To je prvi duboki poremećaj rada ćelija i organa. Informacioni nivo rada organizma je “iskrivljen”. Organizam ima stalni dotok takozvanih biofotona, i te savršene informacije treba da budu prenesene našim ćelijama i organima. Međutim naše prosuđivanje života je nekada toliko jako da se dese greške u preslikavanju i bolesti se vremenom tako manifestuju na fizičkom nivou.
Kada se um zaustavi i prestane svoju neprestalnu aktivnost podele na dobro i loše, kada ne postoji dominacija prosuđujućeg razmišljanje, ostaje samo jednostavno iskustvo bilo čega. Otvorena pažnja znači da kada gledate cvet, ne radite ništa drugo, da nemate nikakvo zamišljanje ni tumačenja, a ni prosuđivanje cveta.

Otvorena pažnje znači biti uvek otvorenog uma, a ne u stalnoj dominaciji prosuđivanja života (misaonog uplitanja, suđenja i tumačenja).
Možete doživeti život u otvorenoj pažnji samo ako to praktikujete, ne postoji drugi način. Da bi se pažnja širila i stabilizovala nije potrebno raditi ništa posebno , ne treba se mnogo truditi i upinjati. Recimo da se nalazite u vozu i putujete negde. Očekuje vas duže putovanje.

Šta možete da vežbate?

Pokušajte da vežbate otvorenu pažnju, ne gubite vreme na bavljenje prosuđivanjem ovoga ili onoga. Recimo pola sata ili dva bićete u vozu: budite sve vreme u otvorenoj pažnji. Samo budite prisutni u sebi. Nemojte mnogo brinuti u razmišljanju. Pogledajte nekoga, pogledajte iz voza napolje, ali probajte da ne mislite ništa posebno. Vi možete da putujete vozom, a vaš um putuje ko zna gde. Budite tihi i samo gledajte bez prosuđivanja. Vaša pažnja će se promeniti, vi ćete postati svesni posmatrač.
Vi često niste tamo gde vam je životna energija. Većinom život posmatramo na osnovu prošlih iskustava i budućih očekivanja. Kada ste prisutni u životnoj energiji, ona će se širiti i bićete bolje povezani sa Univerzalnim kvantnim poljem. Sa otvorenom pažnjom će se i vaša snaga a i ravnoteža zdravlja povećati.