Meditacija ljubaznosti je popularna tehnika samopomoći, koja se može koristiti za poboljšanje blagostanja i smanjenje stresa. Oni koji redovno praktikuju meditaciju ljbuavi i ljubaznosti u stanju su da povećaju svoj kapacitet za opraštanje, povezivanje sa drugima, samopoštovanje, prihvatanje i još mnogo toga.

Ova tehnika nije laka, jer radite na tome da pošaljete dobrotu sebi ili drugima. Često je potrebna vežba da biste sebi dozvolili da primite ljubav ili da je pošaljete.

Tokom meditacije ljubaznosti i dobrote, usredsređujete dobroćudnu i ljubavnu energiju na sebe i druge. Postoje mnoge dobro dokumentovane prednosti tradicionalne meditacije, ali kao i kod drugih tehnika, ovaj oblik meditacije zahteva praksu. To može biti teško i ponekad dovodi do otpora, jer prosečna osoba nije navikla na ovaj nivo davanja i primanja ljubavi.

Neka objavljena istraživanja su istakla da ova tehnika meditacije može biti korisna u upravljanju društvenom anksioznošću, bračnim sukobima, besom i suočavanjem sa stresom usled dugotrajne nege bolesne osobe.I druga istraživanja su pokazala da meditacija ljubaznosti može povećati aktivaciju područja mozga koja su uključena u emocionalnu obradu i empatiju radi jačanja osećaja pozitivnosti i smanjenja negativnosti.

Meditacija ljubaznosti za vraćanje empatije i primanje ljubavi:

Postoje različiti načini vežbanja ovog oblika meditacije, od kojih se svaki zasniva na različitim budističkim tradicijama, ali svaka varijacija koristi istu srž. Tokom meditacije stvarate ljubazne namere prema određenim ciljevima, uključujući sebe i druge.

Odvojite malo vremena za sebe (čak će i nekoliko minuta značiti) i udobno se smestite. Zatvorite oči, opustite mišiće i nekoliko puta duboko udahnite.

Zamislite da doživljavate potpuno fizičko i emocionalno zdravlje i unutrašnji mir. Zamislite da osećate savršenu ljubav prema sebi, zahvaljujući se na svemu što jeste, znajući da ste dobri - baš takvi kakvi jeste. Usredsredite se na ovaj osećaj unutrašnjeg mira i zamislite da izdišete napetost i udišete osećanja ljubavi.
Ponovite tri ili četiri pozitivne, ohrabrujuće fraze za sebe. Ove poruke su primeri, a možete i da kreirate sopstvene:

  • Ja jesam srećan
  • Ja mogu biti na sigurnom
  • Ja jesam zdrav, miran i jak
  • Danas mogu dobiti i primiti priznanje
Meditacija za svađu i vraćanje ljubavi21927375847
Shutterstock 

 Zatim, uživajte u osećaju topline i saosećanja na nekoliko trenutaka. Ako vam pažnja skrene, nežno je preusmerite nazad na ova osećanja ljubaznosti. Neka vas ova osećanja obuzmu.

Možete izabrati da ostanete sa ovim fokusom tokom svoje meditacije ili da počnete da prebacujete fokus na voljene osobe u svom životu. Počnite sa nekim ko vam je veoma blizak, poput supružnika, deteta, roditelja ili najboljeg prijatelja. Osetite svoju zahvalnost i ljubav prema njima. Ostanite pri tom osećanju. Možda ćete želeti da ponovite ohrabrujuće fraze.

Kada zadržite ova osećanja prema toj osobi, uvedite u svoju svest, jednog po jednog, druge važne ljude iz svog života i zamislite ih sa savršenim zdravljem i unutrašnjim mirom. Zatim produžite na druge prijatelje, članove porodice, komšije i poznanike. Možda biste čak želeli da uključite grupe ljudi širom sveta.

Proširite osećanja ljubaznosti prema ljudima širom sveta i fokusirajte se na osećaj povezanosti i saosećanja. Možda biste čak želeli da uključite i one sa kojima ste u sukobu, kako biste pomogli da dođete do mesta praštanja ili većeg mira.

Kada osetite da je vaša meditacija završena, otvorite oči. Upamtite da možete ponovo posetiti divna osećanja koja ste stvorili tokom dana. Internalizujte osećaj meditacije ljubaznosti i vratite se tim osećanjima tako što ćete promeniti fokus i nekoliko puta duboko udahnuti.

Izvor: Sensa