Numerolozi ističu da brojevi utiču na našu sudbinu i karakter, posebno je bitan lični broj koji se računa na osnovu godine rođenja. Zahvaljujući numerološkom propračunu, možete lako izračunati lični kod sreće, odnosno skup pozitinih brojeva koji vam mogu pomoći u određenim životnim situacijama.

Kako izračunati svoj kod sreće koji može pomoći da privučete pozitivne događaje u život i dobru sudbinu:

Kod sreće je skup brojeva koji se računaju prema datumu rođenja i koristi se za manifestaciju želja i slušanje intuicije. Da biste ga izračunali, moraćete da zbrojite jedan po jedan sve brojeve koji čine datum rođenja. Na primer, datum rođenja je 18.11.1984.

Prvo, saberite sve brojeve iz godine rođenja: 1984 = 1 + 9 + 8 + 4 = 22 = 2 + 2 = 4 .
Zatim dodajte mesec rođenja: 1 + 1 = 2 .
Nakon toga saberite i brojeve datuma rođenja: 1 + 8 = 9 .
Poslednja cifra koda biće sabiranje dobijenih vrednosti: 4 + 2 + 9 = 15; Ukoliko dobijete konačam zbir od više cifara, svedite ga na jednocifreni broj 1 + 5 = 6 Sve rezultate, odnosno dobijene brojeve zašišite na papir, u ovom slučaju kod sreće je 4296.

Kako koristiti lični kod sreće u životu?

Numerolozi smatraju da lični kod stvara pozitivnevibracije, poboljšavajući najbolje kvalitete i karakterne osobine, pomaže u postizanju novih uspeha i izbegavanju problema. Koristi se kao talisman za sticanje snage i harmonije sa spoljnim svetom.

Korišćenje koda je jednostavno:

  • možete ga izgovarati i ponavljati često kao afirmaciju
  • kod se može nacrtati na zasebnom papiru i nositi sa sobom u torbi ili džepu
  • možete napraviti vlastite kartice želja na kojima ćete napisati kod
  • može se koristiti kao deo lozinke

U kodu su satkani vaši srećni brojevi, pa ako ih negde primetite, to je znak podsvesti da ste na dobrom putu.

Izvor: Sensa