1. Šta volite da radite? Ovo se pitanje fokusira na ono što vam je zabavno, interesantno i motivišuće. Odgovor vam možda dođe dok razmišljate o tome šta biste radili kada ne biste morali da se brinete o zarađivanju novca ili kako biste proveli slobodnu nedelju ili odmor?

2. Šta dobro radite? Ovo se pitanje odnosi na vaša znanja, talente i veštine. To mogu biti poslovi kojima se trenutno bavite i primate platu za to, ali i neki drugi. Navedite sve svoje veštine, nagrade i pohvale te zadatke u čijem obavljanju briljirate.

3. Šta je svetu od vas potrebno? Ovo je možda najteže pitanje jer je potrebno shvatiti šta možete pružiti svetu, svojoj kulturi, zajednici ili obitelji. Pitajte se, na primer, koje biste probleme voleli da rešavate, šta vam u vašoj zajednici smeta, u kojoj biste organizaciji voleli da volontirate...

4. Šta možete da naplatite? Bez obzira na to volite li svoj posao ili ne, napravite listu poslova koje ste radili i onih koje trenutno obavljate.

Kad odgovorite na sva pitanja, počnite među njima da tražite sličnosti i preklapanja. Sve što volite da radite u čemu ste dobri označava vašu strast. Ono što volite i ono što svet od vas treba označava vašu misiju. Poslovi za koje ste plaćeni i u čemu ste dobri označavaju vašu stručnost, profesiju, a vaše se zvanje nalazi u kombinaciji onoga što svet treba od vas i onoga za šta možete biti plaćeni.

Ideja je da sva četiri područja (misija, strast, zvanje i stručnost) budu u ravnoteži. U središtu ovog dijagrama nalazi se vaš lični ikigai. On može biti ključ vašeg uspeha i sreće – razlog zbog kojeg ćete svakog jutra iz kreveta ustajati sa osmehom.

Izvor: Sensa