Svaka osoba ima totemskuživotinju koja označava njene karakterne crte, tajne člličnosti i veze, a u nekim kulturama, posebno u indijanskoj, smatra se da ova životinja može biti amajlija, odnosno zaštitnik čoveka. Kako da saznate koja životinja je vaš vodič? Izračunajte na osnovu svog datuma rođenja!

Na primer, uzmimo datum 19.11.1985. Saberite prvo dan i mesec rođenja. U ovom slučaju na sledeći način 19 + 11 = 30. Drugi korak - potrebno je pomnožiti dobijeni iznos sa godinom rođenja - 30 * 1985 = 59550. saberite sve cifre broja kojeg ste dobili: 5 + 9 + 5 + 5 + 0 = 24. Sabiramo sve dok ne dobijemo jednocifren broj 2 + 4 = 6. U ovom slučaju vaša životinja zaštitnik je pod brojem - šest.

Mnogi numerolozi i astrolozi smatraju da je važno znati koja je vaša totemske životinja, jer se smatra da ona može uticati na karakter i na sudbinu. Izračunajte svoj broj i pročitajte rešenja u nastavku:

Jedinica: vaša totemska životinja je Slon. Slonovi se brinu o svojim rođacima, pa to morate naučiti od njih. Slon je veoma mudar, pametan i snažan. Povezan je sa srećom i blagostanjem Univerzuma. Treba češće da razmišljate o traženju ljubavi i zajedničke sreće. Imate malo odbrambenih mehanizama, pa koristite sve tehnike rešavanja problema koje želite.

Dvojka: Tigar vas štiti. Ovaj totem ima sve što vam je potrebno za postizanje najboljih rezultata u svim oblastima života. Tigar provocira ljude na sebičnost, pa ne zaboravite one koji su vam pomagali. Glavno pravilo Tigra jeste da ne opraštaju uvrede dok neprijatelj ne prizna svoju krivicu.

Trojka: Gavran je vaša totemska životinja. On je veoma mudar i može biti samokritičan. Gavran izaziva u vama želju da analizirate sve što se dešavau okruženju. Za najbolje rezultate u ljubavi, poslu i finansijama morate biti malo mudriji. Ne koristite silu tamo gde razum može da se slaže.

Četvorka: Ako ste dobili broj 4, onda vaša totemske životinja je Delfin. Ova životinja u sebi objedinjuje sve elemente - Vatreni karakter, Vodu u kojoj pluta, Vazduh koji udiše i mudrost elemenata Zemlje. Da bi sve bilo dobro, potrebno je samo da postavite određene ciljeve u svom životu, prestanite da rasipate svoju pažnju i energiju na nepotrebna dela i negativne ljude.