Kao što se postoje godišnja doba, odnosno promena ciklusa u prirodi, tako postoje cikus godina u našem životu, a svaki od njih predstavlja novu životnufazu koja nam donosi nove udare i iznenađenja sudbine. Na svakih 7 godina dolazi do nove životne faze, a potrebno je 70 godina da se taj ciklus zatvorio. Ovaj životni put se može grubo podeliti na 10 delova.

1. ciklus (0-7 godina)

Prvih sedam godina svog života dete je potpuno usredsređeno na sebe. Ceo svet se vrti oko njega, jer cela njegova porodica čini sve što je moguće da mu udovolji. U ovom periodu života potrebno va je puno ljubavi, brige, usmerenja i pažnje, ako ne dođe do toga, kasnije tokom odrastanja mogu se pojaviti posledice.

2. ciklus (7-14 godina)

Posle sedam godina dete prestaje da se koncentriše samo na sebe i ima mnogo pitanja za svet oko sebe. Postavlja razna pitanja, kreira dublje odnose sa ljudima i svetom oko sebe, fokusira se na svoje aktivnosti. U ovoj fazi života se najviše uči kako svet funkcioniše na svim aspektima.

3. ciklus (14-21 godina)

Period akon 14 godine je ciklus u kojem se javlja interesovanje za suprotni pol, ali se prvi put donose i veće oduke, bira se životni put, buduće zanimanje i razvoj situacije. U periodu adolescencije dečaci i devojčice maštaju o ljubavi i razvija se svest o seksualnosti. Pralazi se u zreliju fazu života.

4. ciklus (21-28 godina)

U ovom životnom dobu se najčešće ljudi posvećuju karijeri i usmeravaju pažnju na svoje ambicije. Foksuiraju se na sticanje materijalne stvari i razvoj karijere. Bore se da steknu nešto, da izađu iz roditeljskog gnezda i posvete se svojoj životnoj misiji.

5. ciklus (28-35 godina)

U dvadeset osmoj godini konačno shvatamo da ne možemo dobiti sve što želimo. Shvatamo da postoje želje koje se ne mogu ispuniti, pa počinjemo da sanjamo o nečem drugom. Počinjemo da težimo udobnosti i stabilnosti umesto da težimo trci sa vremenom i ciljevima. Počinjemo da štedimo novac, razmišljamo o kupovini kuće, osnivanju porodice...