Ljudi nedoljivog šarma imaju jedno moćno oružje protiv svih problema i prepreka u životu, a to je osmeh! Imaju pozitivan i optimističan pogled na život, pa samim tim zrač ei neverovatno lepomn energijom. Oni imaju šarm, harizmu, posebni su, a svojim energetskim vibracijama privlače ljude k sebi. Mnogi smatraju da se sa šarmom rađa, ali to je zabluiuda. Brojna istraživanja pokazuju da je šarm usko povezan sa socijalnom i emocionalnominteligencijom, kao i da se na njemu može raditi, unaprediti ga.

Još jedna zabluda sjeste da ljudi sa nedoljivim šarmom moraju da budu fizički atraktivni. Zapravo, njihov šarm ima dublje korene i mnnogo je više od fizičke lepote. To ima veze sa načinom na koji komuniciraju sa drugim ljudima, kako se ophode prema njima, pa čak i kako ih inspirišu.

Evo kojih 5 znakova pokazuju da neko poseduje neovoljiv šarm:

1. Ljudi neodoljivog šarma znaju kako da se povežu sa drugim ljudima

Možda mislite da ljudi sa neodoljivim šarmom imaju nešto neobjašnjivo što im omogućava da se lako povežu sa drugim ljudima. Ovo "nešto“ uključuje niz stvari koje se mogu naučiti. Evo ih:

  • Takvi ljudi imaju empatiju prema svojim sagovornicima, kreiraju odnose sa razumevanjem i saosećanjem.
  • Odlikuje ih emocionalna otvorenost i prijateljstvo.
  • Ulivaju poverenje i osećaj sigurnosti kod drugih.
  • Komunikacija sa njima čini da se drugi ljudi osećaju "posebno".

2. Razumeju šta je dostojanstvo, a šta poštovanje

Ljude sa neodoljivim šarmom privlači sama činjenica da se prema drugima odnose sa istim poštovanjem kao i prema sebi. Poštuju prava drugih ljudi, ne ugrožavaju ih, ne izoluju se od tuđih osećanja, ne služe se jezikom sebičnosti i manipulacije. Svesni su da svi ljudi imaju samopoštovanje i d aje važno da im se sa ppoštovanjem i obraćamo. Samo tako možemo videti njihove kvalitete. Svojim pozitivnim pristupšom i prijatnom energijom znaju kako da inspirišu druge.

3. Poštuju privatnost drugih ljudi.

Izuzetno cene reme i privatnost drugih. Razumeju gde su "granice", koje je bolje ne prelaziti u komunikaciji sa drugom osobom. Ima ljudi koji smatraju da imaju pravo da se mešaju u naše stvari, zahtevaju za sebe poseban tretman, upadaju u naš lični prostor, narušavajući tako naš osećaj unutrašnje ravnoteže. Ljudi sa neodoljivim šarmom, naprotiv, poštuju lični prostor drugih. Ne vređaju se ako ne možete da uradite nešto za njih. Umeju da stvore atmosferu poštovanja, razumevanja, dobre volje.

4. Imaju pozitivan stav prema životu.

Ljudi sa neodoljivim šarmom imaju pozitivan stav prema životu i aktivan karakter. Oni shvataju da se život sastoji od borbe, truda i prevazilaženja. Ali svi ti napori, sve njihove aktivnosti prožete su pozitivnim odnosom prema životu, koji je podstaknut nadom, hrabrošću i entuzijazmom. Svoju energiju i vitalnost stalno prenose na druge.

5. Oni kao svetionik osvetljavaju put drugima

Takve osobe nam daju svetlost, motivaciju, podržavaju nas na našem životnom putu. Stalno žele ljudima da pruže podršku i saosećaju se sa drugima. Oni su voljni da vide prilike tamo gde drugi vide probleme. A takođe i hrabrost da vam pomogne da prevaziđete barijere i uradite stvari od kojih svi imaju koristi. Nije lako prihvatiti takav pristup životu, kada u drugim kolegama vidite zajedničku stvar, kada sa njima imate zajednički cilj – da svima bude bolje. Pokušaj da budete ta osoba je veliki izazov i vredi ga prihvatiti. Da biste to uradili, morate obratiti pažnju na svoj unutrašnji svet, svoj lični rast, brigu o sebi i drugim ljudima. Na ovom putu čovek može postati srećan i doneti sreću drugima.

Živite u skladu sa sobom, u skladu sa pozitivnom stranom života i verom u bolje. Svakodnevno radite na ličnomn razvoju, a šarm će rasti i rasti, donoseći vam divnu energiju.

Izvor: Sensa