Sigmund Frojd, jedan od najuticajnijih i najznačajnijih psihoanalitičara, napravio je zanimljiv test ličnosti koji otkriva sve o vama.

Jedno od osnovnih pravila je da napišete ono što osećate i šta vam PRVO padne na pamet. U redu je ako imate iste odgovore na različita pitanja.

Čitajte redom pitanja, nemojte žuriti i unapred gledati pitanja, odgovarajte jendo po jedno. Uzmite list papira i počnite!

1. Kako se osećate kada pogledate more? (vaš prvi osećaj, možete da zatvoriš oči i da ga zamislite...)
2. Zamislite da hodate šumom i gledate u svoja stopala? (Šta razmišljate, koja je vaša prva asocijacija...).
3. Vizualizujte let galebova. (šta osećate)
4. Sledeća vizija neka bude krdo konja? (napišite prvo što vam padne na pamet, ne razmišljajte dugo)
5. U pustinji vidite zid sa malom rupom, iza koje je oaza? (ovde u ovom pitanju su POTREBNE VAŠE RADNjE, A NE MISLI, šta ćete učiniti)
6. Umorni ste u pustinji, vidite na putu krčag vode? ( napišite na papir šta ćete uraditi, ne pišite kako se osećate, već radnje)
7. Izgubljeni ste u šumi, veče je, videli ste kuću u kojoj prozor sija? (šta ćete uraditi, napišite)
8. U magli ste? (šta biste preuzeli, kako se ponašate, pišite)

Kada sve napišete, pročitajte rezultate Frojdovog testa i analizirajte odgovore:

1. Vaš stav prema životu, emocije, senzacije.
2. Vaše blagostanje u sopstvenoj porodici.
3. Vaš odnos prema ženama.
4. Vaš odnos prema muškarcima.
5. Vaša glavna životna strategija, cilj. Kako rešavate svoje probleme.
6. Vaša seksualna selektivnost. Izbor partnera.
7. Vaša spremnost za brak i vezu.
8. Vaš stav prema smrti.

Izvor: Sensa