Testovi ličnosti koriste se za mnoge psihološke provene, na primer na intervjuu za posao, upis u školu, kao vid psihoterapije itd. Donosimo vam jedan brz i zanimljiv test ličnosti koji može otkriti vaše glavne osobine, ali i ono što želite da budete i kako vas drugi ljudi vide.

Potrebno je da na list papira zapišete tri omiljene životinje u opadajućem redosledu - od najdraže do najmanje drage. Razmislite o svom izboru i počnite. Na primer:

1. Mačka
2. Pas
3. Medved

Pored svake životinje napišite nekoliko klvaliteta, osobina koje vam se kod ove životinje dopadaju. Na primer:

1. Mačka - nezavisna, ponosna.
2. Pas - veran, poslušan.
3. Medved - veliki, jak, inteligentan

Rezultat ovog testa je sledeći:

Prva životinja koju ste naveli predstavlja kakva osoba želite da budete. Druga po imenu životinja znači šta ili kako vas ljudi oko vas doživljavaju. Treća životinja koju imenujete odgovara na pitanje ko ste vi zapravo.

Da li vas je rezultata iznenadio?

Izvor: Sensa