Kada se prema sebi ponašate sa ljubaznošću, brigom i saosećanjem, lako ćete postići samopouzdanje. Ukoliko sebe iznova komentarišete i procenjujete, zašto jednom to ne biste uradili sa pozitivne tačke gledišta. Kada razvijete ljubav prema sebi i samopouzdanje se razvija.

Nažalost, u praksi nam samopouzdanje mogu poljuljati razni spoljni faktori - ko i šta misli ili govori o vama, koliko zarađujete, s kim se srećete i družite, da li postižete uspeh u životu, da li izgledaš lepo itd. Takvi problemi nastaju iz jednog razloga - ne poznajete sebe. Ko poznaje sebe, on sebe ne procenjuje stalno, već živi u skladu sa sobom.

O tome nam govori i mudra priča taoističkog majstora Čuang Cea:

Jedan car je sanjao da ga ujutru budi pevanje lepe i raskošne ptice, i naredio je svom narodu da traži takvo stvorenje. Dugo im to nije pošlo za rukom, ali je jednog dana takva ptica sama odletela u carev vrt i nastanila se da živi na drvetu. Bojeći se da bi ptica svakog trenutka mogla da odleti, car je naredio da je uhvate, donesu u palatu, stave u kavez i daju najbolju negu – dajte joj ukusnu hranu, pustite joj lepu muziku itd.

Tri dana kasnije ptica je uginula, jer je život u kavezu bio nespojiv sa njenom prirodom, a osim toga, od hrane joj je boleo stomak, a od muzike je bolela u glavi. Car je bio veoma uznemiren njenom smrću, ali mu je njegov savetnik, kao najmudriji čovek, rekao:

- Zamislite da vas ptica uhvati u mrežu, natera da pevate za nju i donese vam najbolje crve za jelo? Da li biste voleli ovakav tretman? Ona će misliti da čini veliko dobro za vas! Mislim da nećete preživeti ni nekoliko dana takvog života i takođe ćete umreti.

Car je poslušao njegovu mudrost i zahvalio se na tome. Čuang Cu je završio ovu parabolu ovim rečima:

Ako samo živite po svojoj prirodi, prema svojoj duši, osećanjima i emocijama, poštujete sopstvene vrednosti – ne postoji šansa da vam bilo šta uzdrma samopoštovanje. Poznajete sebe, uživate u životu, vi ste voljena osoba.

Zato živite po svojoj prirodi i nikada nećete imati problema sa samopoštovanjem. Na kraju krajeva, ako riba puzi uz drvo, imaće problema sa samopoštovanjem. A ako živi u vodi, kako joj je po prirodi uređeno, nikada neće gubiti samopouzdanje.

Izvor: Sensa