Samopoštovanje je jedan od najbitnijih faktora kvalitetnog i ispunjenog života. Ako ga nema, ili je nisko, ono ne dozvoljava osobi da se oseća sigurno u sebe, ostvareno, da vrednuje svoj uspeh, da se dobro oseća u svojoj koži…Nisko samopoštovanje se sastoji od kombinacije faktora. Da biste naučili kako da sebe percipirate na adekvatan način, potrebno je da shvatite koji su njegovi uzroci.

1. Psihološka trauma

Detinjstvo je najosetljiviji period u životu stoga psihološke traume koje su se desile tada ostavljaju duboke "ožiljke" na ljudskoj psihi. Fizičko, emocionalno i drugo zlostavljanje može naneti ozbiljnu štetu osobi u bilo kom uzrastu. Takve okolnosti nas teraju da verujemo da se nikome ne može verovati, da drugi ljudi samo žele da nas povrede… Ako nismo dobijali dovoljno ljubavi i pažnje, ratemo verujući da je nismo zaslužili i da smo sami za to krivi...Emotivno zanemarivanje je jedan od najvećih uzroka niskog samopoštovanja u odraslom dobu.

2. Odnosi u porodici i vaspitanje

Ovaj faktor je takođe vezan za detinjstvo i veoma je značajan u formiranju samopoštovanja. U zavisnosti od psihološke klime u porodici, odnosa roditelja i deteta, načina vaspitanja, ono razvija samopoštovanje. Ako se na dete često viče, ako se kažnjava, uskraćuje, upoređuje sa drugom decom, onda će to kasnije sigurno dovesti do problema sa samopoštovanjem.

3. Sukobi

Sukobi i unutar porodice i van nje, na primer u školi, utiču na samopoštovanje. Vršnjacima je često zabavno da maltretiraju drugu decu. Razlog za podsmeh može biti bilo šta, od govorne mane, nošenja naočara za vid i bolesti do odeće, frizure, staleža... Ako su se detetu u detinjstvu smejali u školi, a roditelji nisu pokazivali interesovanja za to što se njemu dešava i nije dobijalo dovoljnu podršku i zaštitu, onda to takođe vodi niskom samopouzdanju.

4. Mediji

Mediji imaju ogroman uticaj na naše života jer propagiraju nerealne standarde. Izgled, figura, visina, težina, inteligencija, bogatstvo… Nameću nam kao uzore ljude koji su bogati, žive luksuzno, izgledaju savršeno…. I onda se svi koji to ne mogu da postignu osećaju bezvredno i ništavno. Misle da nisu dovoljno dobri, da ih niko takve neće želeti...

Šta možete da uradite da popravite svoje nisko samopoštovanje?

Za početak da odbacite stara uverenja, što uopšte nije jednostavno. Morate da ubedite sebe da vredite, da ste dobri, lepi, sjajni, da zaslužujete ljubav i nekog ko vas voli.... Da se pomirite da svojim manama. Da shvatite da one nisu nešto zbog čega ste manje vredni. Da naučite da volite sebe i sa kilogramima viška, malim grudima, krivim nosem, celulitom... Da ne upoređujete sebe s drugima, nego samo sebe s onim ko ste bili juče....Sve ovo zahteva mnogo vremena i rada na sebi, ali nije nemoguće!

Izvor: Sensa