Afirmacije i tehnike manifestacije koriste se u zakonu privlačenja kako bismo unapredili određeni aspekt života. Bez obzira da li je reč o ljubavi, novcu, poslu, možete da privučete sve što želite, u vama je ta moć, samo treba da verujete u proces i aktivirate se.

Uz pomoć poruka manifestacije možete sebe motivisati, inspirisati za naredne korake i odrediti kojim stazama sada nameravate da krenete. Dobre misli privlače dobre reči, a dobre reči, dobra dela. Kada mislite pozitivno, pozitivno će i biti - to je neprevaziđeno pravilo zakona privlačenja.

Ovo je magična poruka za danas, 16. avgust 2022. - dobro je iskoristite:

"Kontrolišem putanju svog života. Oslobađam svoju prošlost i spreman sam da pronađem ljubav. Puštam ljubav u svoj život. Ja sam odličan davalac i odličan primalac obilja. Bogatstvo i obilje teku ka meni."

Izvor: Sensa