Naravno, važno je da se trudimo da budemo prisutni u trenutku i da znamo da jasno odredimo koje osećanje je trenutno dominantno u nama. A kada osetimo da nas steže zavist najbolje je da praktikujemo vežbu za ljubaznost i ljubav.

Pogledajte zavisti u oči 

To činite ne samo prema bližnjima već prema svima. U budizmu postoji predivan pojam - meta (mettā), koji možemo prevesti kao ljubaznost ili ljubavna dobrota, ali on uključuje osećaj koji dolazi kada svet oko sebe gledamo kao deo sebe, a ne odvojen od sebe. Šta želim sebi, želim i drugima! Najbolje rezultate ćete na tom planu postići ako meditirate ili vizuelizujete ljubaznost.

  1. Zatvorite oči i zamislite osobu prema kojoj ste osetili zavist; gledajte je u oči s ljubavlju i zamislite kako vam uzvraća pogledom ispunjenim odobravanjem.
  2. Podsetite se na to koliko ste jedinstveni i sa zahvalnošću pomislite na sva svoja postignuća.
  3. Setite se i da je osnova mira osećaj obilja, a ne oskudice. Iskreno ćete se radovati svačijem uspehu kao da je vaš.

Izvor: Sensa/Sensa.hr