Sloboda nam je potrebna da bismo bili svoji, da bismo slušali svoje instinkte, potrebe i želje, razvijali se, smejali i radovali, da bi naše srce radosno pevalo! Sloboda je stanje u kome nema granica i zidova, gledanja na sat, pritisaka, dosadnih obaveza, težine života... Za slobodom žudimo jer ona je, barem kako nam se čini, slatko stanje lakoće življenja. No, sloboda je ideal; slika savršenog sveta kakav bi trebalo da bude prema našim merilima iako stvarnost ima drugačije zakonitosti. Granice koje nam postavlja život nisu uvek loše. Potrebna je struktura koja životu daje smisao i oblik.

Ipak, imamo jednu važnu vrstu slobode. Događaji koje svakodnevno doživljavamo sami po sebi nemaju nikakvo značenje, tek im naš um pripisuje značenje. I u tome za nas postoji veliko područje slobode: mogućnost izbora kakvo će za nas to značenje biti. U svakom trenutku, u svakoj situaciji, čak i tokom istinski bolnih događaja imamo slobodu da odaberemo svoj stav i svoju reakciju na sve što nam život donosi. Slobodni smo da odaberemo prihvatanje ili otpor, ljubav ili strah, znatiželju ili sumnju, veru u dobrotu ili mržnju. I zbog toga, negujmo svoj um, razvijajmo svoju svesnost, čuvajmo i cenimo svoju jedinu istinsku slobodu: slobodu da odaberemo kako ćemo dočekati sam život! Kad god odaberemo pozitivan stav, poneće nas slatki i utešni unutrašnji osećaj slobode.

Izvor: Sensa/Sensa.hr/Senka Ljubić