Kada kažemo "snažan muškarac", često se ovom pojmu pripisuju različita tumačenja i značenja. Evo na koji način s eodvija odnos snažnog muškarca i žene, kao i koje su njegove osobine, tumači učitelj polariteta Džejk Vudard.

Kada govorimo o "snažnim muškarcima", ponekad pomislimo na muškarce koji su agresivni, ljuti, ravnodušni, egoistični. Takvi muškarci ne slušaju ženu i ne razmatraju njene potrebe. Nisu spremni da preuzmu odgovornost i žele da vode samo onda kada im to odgovara. Takav muškarac je zapravo slab i ne oličava zdravu muškost.

Snažan muškarac je onaj koji je u dodiru sa samim sobom. Onaj ko je u stanju da izrazi svoja osećanja na odgovarajući način, a da ne bude preopterećen i vođen. Snažan muškarac upravlja vezom tako što svojoj ženi pruža osećaj sigurnosti.

Muškarac koji oličava zdravu, snažnu muškost neće želeti da kontroliše, savladava ili manipuliše ženom. Niti je takav čovek pasivno-agresivan ili neodlučan. Ali ni na koji način ne pritiska ženu da preuzme vođstvo.

Muškarac koji oličava zdravu i nsažnu mušku energiji će:

  • Slušati potrebe svoje žene
  • On će je voditi uz njen pristanak
  • On će postaviti zdrave granice
  • Sigurnost i dobar osećaj žene je za njega prioritet
  • On će preuzeti odgovornost za svoje postupke
  • Stalno će težiti sopstvenom napredovanju
  • On će biti tu čak i kada stvari postanu teške

Žena se nikada neće osećati sigurno sa muškarcem koji je pasivan ili želi da manipuliše. Ona će moći da se preda samo prizemnom, jasnom i zaista snažnom partneru. Ako je muškarac previše nestabilan, žena se neće osećati sigurno i neće moći da ga zaista poštuje. Veza će brzo postati neuravnotežena.

Kada muškarac izgubi svoju mentalnu snagu, moguć je i rizik od pojave problema u intimnim odnosima. Na priemr, pasivan muškarac teško će održati dugo interesovanje žene i privlačnost. Ako muškarac želi da žena procveta u svojoj najboljoj verziji, on mora da se postavi sa jasnoćom, poverenjem i doslednošću.

Izvor: Sensa.si/Jake Woodard