Meditacija nije ništa drugo do apsolutni odmor. Kako ćete ostvariti taj apsolutni odmor, zavisi od mnogo faktora. Postoji hiljadu i jedan metod stvorite taj odmor. Moji metodi su takvi da bih najpre voleo da postanete što nemirniji, tako da ništa ne ostane spokojno u vama; kada se nemir izbaci - onda pređite na odmor. A onda više neće biti uznemiravanja; biće lakše.

U Budino vreme, takvi dinamični metodi nisu bili potrebni. Ljudi su bili jednostavniji, autentičniji. Živeli su stvarnijim životom. Sada ljudi žive na vrlo suzbijen, potisnut način, veoma nestavrno. Kada ne žele da se osmehuju, oni se osmehuju. Kada žele da se naljute, pokazuju samilost. Ljudi su lažnjaci; ceo šablon života je lažan. Cela kultura je kao neka velika laž. Ljudi samo glume, ne žive. Mamurluk je sveprisutan; sakupljaju nepotpune doživljaje, gomilaju im se u umu.

Neće vam biti od koristi da samo sedite u tišini. Onog trenutka kada budete seli tiho, videćete da sve i svašta mrda u vama. Biće vam skoro nemoguće da ostanete nemi. Prvo izbacite sve to kako biste došli u prirodno stanje odmora. Prava meditacija počinje samo kada se odmarate. Sve dinamične meditacije samo su osnovni zahtevi koji se moraju ispuniti da bi se mogla dogoditi prava meditacija. Ne smatrajte ih meditacijama; one su samo uvod, samo predgovor. Tek kada prestane svaka aktivnost tela i uma, prava meditacija može da počne.

Tri principa meditacije

Meditacija nema nikakve veze sa kontrolisanjem uma - zato što je svaka kontrola vid represije, a ono što je suzbijeno, to će se osvetiti. Kad god se malo opustite, um koji je držao kontrolu odmah će se vratiti i početi da komeša sve u vama, ovog puta još gore. Meditacija nije kontrola, zato što kontrola stvara napetost, a meditacija je zasnovana na opuštanju. Meditacija u sebi sadrži nekoliko suštisnkih tačaka, bez obzira na metod. Tih nekoliko suštinskih tačakaneophodne su u svakom metodu.

Prvi princip je opušteno stanje: bez borbe sa umom, bez kontrolisanja uma, bez koncentracije.

Drugi princip je da samo posmatrate, sa opuštenom svešću, ono što se događa, bez ikakvog uplitanja.

Treći princip: samo posmatrate um, nemo, bez ikakve osude, bez ikakve procene.

To su tri tačke: opuštanje, posmatranje i neosuđivanje.

Veoma, veoma polako, na vas se spušta velika tišina. U vama prestaje svaki pokret. Postojite, ali nema onog osećaja "ja sam" - samo čist prostor. Ima stotinu i dvanaest metoda meditacije, i govorio sam o svim metodama. Razlikuju se po sastavu, ali osnove ostaju iste: opuštanje, posmatranje i neosuđivanje. 

....

Dakle, samo su ove tri stavke jedini metod meditacije; sve ostale su varijacije na istu temu. Ako čovek meditira samo sa ove tri najvažnije stavke, može stvoriti koliko god različitih metoda želi za različite situacije, za različite ljude. Ali treba da ima svoje lično iskustvo.

Izvor Sensa/Povratak sebi (Harmonija)