Svako godišnje doba donosi sa sobom niz promena i transformacija, a pproleće je period kada se sve budi, cveta i podstiče nas na razvoj. Zato je važno da tokom prolećapronađete pozitivne vibracije, oslobodite se negativnosti i osvestite šta je ono dobro i sjajno na čemu vredi da zahvalite. U sticanju optimizma možete praktikovati pozitivne afirmacije, optimistične rečenice i fraze koje će vas ohrabriti da prihvatite sebe, prigrlite promene i menjate se nabolje.

13 afirmacija za proleće 2023. godine:

1. Dajem sve od sebe, svo razumevanjem kako bih naučila i uradila ono što želim.

Ova afirmacija podstiče samosaosećanje i potvrđuje da radite najbolje što možete sa informacijama i resursima koji su vam u ovom trenutku dostupni. Pomaže da se smanji samokritičnost i poveća samoprihvatanje.

2. Otpuštam očekivanja i prihvatam ono što jeste.

Ova afirmacija promoviše osećaj mira i smirenosti, oslobađajući vas od očekivanja i pritisaka koje stavljamo na sebe ili druge. Podstiče prihvatanje sadašnjeg trenutka i prihvatanje onoga što jeste, umesto da pokušavate da kontrolišete ili promenite stvari.

3. Otvoren sam za nove perspektive i rast.

Ova afirmacija vam omogućava da budete otvoreni i spremni da učite i rastete. Promoviše osećaj radoznalosti i avanture, pre nego otpor ili strah od promena.

4. Pratim svoje srce i verujem svojim instinktima.

Ova afirmacija vas podržava u preduzimanju akcija u skladu sa vašim ličnim vrednostima i uverenjima. Podstiče vas da verujete svom unutrašnjem glasu i sledite svoju intuiciju, umesto da tražite spoljnu potvrdu.

5. Verujem u svoju sposobnost da pronađem radost, baš kao i oni oko mene.

Ova afirmacija pomaže da povećate vaše samopoštovanje i samopouzdanje podsećajući vas da imate isti potencijal za radost i sreću kao i drugi. Podstiče vas da se fokusirate na svoje snage i dostignuća.

6. Koristim zahvalnost da transformišem svoja iskustva.

Ova afirmacija promoviše osećaj zahvalnosti i uvažavanja za ono što imate u svom životu. Pomaže da pomerite fokus sa onoga što nedostaje na ono što imate, što vodi ka većoj sreći i ispunjenju.

7. Prihvatam magiju koju donosi svaki novi početak.

Ova afirmacija pomaže da se podstakne osećaj uzbuđenja i iščekivanja novih prilika i iskustava. Podstiče vas da prihvatite promenu i vidite mogućnosti koje ima svaki novi početak.

8. Povezan sam sa osobom kakva želim da budem i životom koji želim.

Ova afirmacija vam pomaže da ostanete fokusirani na svoje ciljeve i težnje i da održite vezu sa vašim željenim "budućim ja".

9. Prihvatam podršku i inspiraciju iz svih izvora.

Ova afirmacija vam pomaže da budete otvoreni i prijemčivi za pomoć i inspiraciju drugih, kao i svoju sopstvenu intuiciju.

10. Sve što mi treba je u meni, u ovom trenutku i sa svakim dahom.

Ova afirmacija podstiče osećaj unutrašnje snage i samopouzdanja, i pomaže vam da iskoristite svoje unutrašnje resurse i potencijal.

11. Moje putovanje pripada meni.

Ova afirmacija naglašava osećaj lične odgovornosti i vlasništva nad vašim životom i iskustvima. Pomaže vam da preuzmete odgovornost za svoj put i odluke.

12. Priznajem i poštujem svoja prošla iskustva dok ostajem puna nade i slobode.

Ova afirmacija vam pomaže da prihvatite svoja prošla iskustva, učite iz njih i krenete napred sa pozitivnim izgledom i nadom. Podstiče vas da se oslobodite prošlosti i fokusirate se na sadašnjost i budućnost.

13. Moje srce je lagano i slobodno, nije opterećeno stresom.

Ova afirmacija pomaže da se smanji stres i anksioznost podsećajući vas na mir i slobodu koju imate u sebi. Podstiče vas da se oslobodite briga i fokusirate se na ono što vam donosi radost i mir.

Izvor: Sensa