Kako broj svećica na torti počinje da raste, kod ljudi se nažalost sve više javljaju negativna osećanja poput razočaranja i čuveno pitanje "šta samo mogao da uradim bolje" donosi talas strepnje.

Razmišljanje o prošlosti nas drži u mestu, ne dozvoljava nam da napredujemo. Isto tako je i sa mislima o budućnosti. Skloni smo da se plašimo onoga štoi nas čeka sutra jer nam je nepoznato i sa sobom nosi neizvesnost. Takođe, svoje želje često odlažemo za sutra, nadajući se da će budućnost doneti nešto mnogo bolje i tako, umesto da to što želimo uradimo SADA, mi ga odlažemo i samim tim odlažemo i svoju sreću.

Jedina sreća je SADA i OVDE, u sadašnjem trenutku. Kada toga postanemo više svesni, uspećemo da živimo sa više lakoće i radosti.

Jedna Dalaj Lamina izreka baš to potvrđuje:

"Postoje samo dva dana u godini kada ne možete ništa. Jedno se zove juče, a drugo sutra, tako da je danas pravi dan da volite, verujete, delujete i živite."

Setite se ovih mudrih reči dalaj Lame uvek kada počnete da žalite za juče ili odložite nešto za sutra!

Anketa

Da li se slažete sa rečima Dalaj Lame?

Izvor: Sensa