Dok jurimo za uspehom, karijerom, novcem, svakodnevno smo izloženi ogromnoj količini stresa. Često zaboravljamo na sebe I svoje potrebe, a ako se brinemo o telu, to je najčešće na fizičkom nivou. Ali šta je sa psihom? Koliko se bavimo higijenom svojih misli koja je preduslovza dobromentalno zdravlje? Izloženi smo najrazličitijim negativnim uticajima, zahtevima, rokovima, traumama, neuspesima, lošim odnosima… Sve to često vodi potiskivanju emocija, a sveukupno veoma pogubno utiče na naše mentalno zdravlje i stanje. Mogu se pojaviti različiti poremećaj ličnosti. To su su dugoročni obrasci ponašanja koji se značajno razlikuju od očekivanih. Postoji više poremećaja ličnosti: izbegavajući, grnaični, zavisni, histrionični, opsesivno-kompulzivni, narcisoidni, paranoidni itd.

Poremećaj se najpre može primetiti u načinu ponašanja, ali i u komunikaciji sa ljudima. Oni zahtevaju stručnu konsultaciju, određeni vid terapije i potrebno je vreme i podrška kako bi se mentalno stanje vratilo u ravnotežu, ali postoji nekoliko simptoma koji mogu da ukazuju da je osobi iz vašeg okruženja ozbiljno narušeno mentalno zdravlje:

1. Nerazumevanje

Svako od nas ima drugačije i sebi svojstveno viđenje situacije, pa čak i razumevanje iste situacije ili rečenice. Ali mnogo toga što govorimo jedni drugima može se razumeti samo na jedan određen način. Na primer, ako vam neko kaže da vam je lepa haljina, biće vam drago što ste dobili kompliment, osećaćete se lepo. Međutim, ljudi koji imaju poremećaj ličnosti pogrešno predstavljaju sve što se na njih odnosi. Čak i ako dobiju kompliment, koji bi trebalo da im prija, zbog unutrašnje nelagode i niskog samopoštovanja, doživljavaju ga kao uvredu, ismevanje i pretnju. Ako im neko pohvali ideju, pomisliće da je iz neke koristi ili čak sažaljenja.

2. Pogrešna percepcija sveta

Kada iskrive sve što im se kaže, osobe koje imaju mentalni poremećaj ličnosti menjaju i stvarnost. Na primer, nakon nekoliko minuta razgovora, oni mogu pomisliti da su sa vama najbolji prijatelji, čak i ako vi ne mislite tako i niste ih ni na koji način naveli da to pomisle. Poremećaj ličnosti čini da osoba sebe i svet oko sebe sagledava u potpuno drugačijem svetlu, što ostavlja posledice na međuljudske odnose, bilo da su oni emotivni, profesionalni, lični...

3. Pokušavaju da dominiraju

Mnogi ljudi sa mentalnim poremećajem  ličnosti imaju potrebu da drugima pokažu kako su u pravu, kako su intelektualno superiorniji, pametniji... Zato se nemojte iznenaditi ako vam naruše samopouzdanje ili vas nateraju da posumnjate u sopstveni uspeh. Posebno osobe sa narcisoidnim poremećajem ličnosti ističu svoju superiornost i na sve načine pokušavaju da ponize druge zajedljijvim komentarima ("kako to ne znaš", "kako si tako glupa")

4. Predstavljaju se kao žrtve

Ljudi koji imaju poremećaj ličnosti često sebe stavljaju na mesto žrtve. Drugima neretko pričaju o svom teškom detinjstvu, nemaštini, nerazumevanju, o ljudima koji su ih iskoristili, o poslu na kojem ih ne poštuju… Pokušavaju na sve načine da izazovu zažaljenje, a za svoje greške uvek okrvljuju druge, nastojeći da izbegnu sopstvenu odgovornost.

5. Služe se lažima

Poremećaj ličnosti vrlo često podstiče osobu da patološki govori neistine. To mogu biti obične, svakodnevne “bele” laži, kako bi napravili lažnu sliku o sebi u koju će i sami poverovati, do ozbiljnih laži kojima pokušavaju da manipulišu drugima ili da ih čak povrede. Mnogi često lažu kako bi zadržali partnera, narcisi kako bi ga lakše kontrolisali, a kasnije mu rekli da je partner sve pogrešno shvatio i preuveličao…

Izvor: Sensa