Poznato je da narcisi brzo fasciniraju ljude svojom ambicijom, izgledom, intelektom, pažnjom koju poklanjaju... Sve to ima svrhu da vas zavede kako biste upali u zamku i kako kasnije ne biste primećivali da sa vama manipuliše. U ovakvim odnosima ima mnogo manipulativnih igara koje su vrlo karakteristične. Evo šta odaje narcisa:

1. Neprihvatanje odgovornosti

U svakom sukobu, narcis će želeti da svu krivicu svali na vas. Bez obzira šta je razlog svađe i ko je zaista kriv, on nikada neće biti kriv. Vi ćete morati da se izvinite, preuzmete krivicu i odgovornost na sebe. Narcis veruje da je uvek u pravu i ne misli da ima razlog da se za bilo šta izvinjava.

2. Nepostojanje granica

Čak i ako postavite jasne granice, narcis ih neće pratiti. Neće poštovati vašu privatnost, želje i potrebe – uvek će raditi kako samo njemu odgovara. Stalno testira granice i utvrđuje da li može na bilo koji način da ih pomeri.

3. Sprovođenje svoje volje

Narcis je uvek u pravu. Šta god da se dogovorite, to uvek treba da bude po njegovom, da je u pravu i da je najbolji. Tako da šta god vi želeli, njegova će biti poselednja (ako mu to dozvolite)

4. Kršenje pravila

Čak i ako postavite pravila zajedno sa njim, on ih neće poštovati. Nije spreman da se prilagodi niti da se drži pravila. On će prilagoditi pravila kako njemu odgovaraju i raditi tačno ono što želi u datom trenutku.

5. Prazna obećanja

Može se desiti ponekad da se izvini za svoje ponašanje i da obeća da nikada više neće uraditi isto. Ali znajte da narcis nikada ne drži obećanja! Može da obeća, ali nije spreman i ne želi da se potrudi da ih ispuni. Nastaviće da radi na svoj način.

Ako primetite da ste u vezi sa narcisom, razmislite zbog čega trpite sve to. Da li dobijate bilo šta zauzvrat, da li ste srećni? Ako je odgovor ne, znate šta je jedino rešenje. Čekanje da se on promeni ne vodi nikuda.

Izvor: Sensa