U životu ne moraju da postoje stroga pravila, ali ponekad je važno da se prisetimo naših vrednosti, da se fokusiramo na svoje ciljeve i osvestimo da uvek imamo izbora i da smo sami kreatori svog života. Često nam okruženje nameće određene stege, zablude i uverenja, blokade koje nas sputavaju da živimo u skladu sa sobom i uspemo. Zato je važno da se povežete sa sobom na dubljem nivou i da osvestite gde ste sada, šta vas ograničava, a gde želite da budete.

Motivacioni govornik DerricChew na svom Instagram nalogu često bjavljuje praktične savete i smernice za ličnirazvoj, a u jednoj obravi istakao je da mu se život promenio kada je saznao sledećih 6 stvari:

  1. Magija se dešava kada se naše vrednosti, misli i akcije usklade (ovo je integritet)
  2. Ljudi ne pokušavaju namerno da me povrede, oni pokušavaju da se zaštite na loš, ali jedini način na koji znaju.
  3. Ljubav se može preneti na raznim jezicima, ali jedini način da nekome pokažete da ga volite jesu dela.
  4. Ono što sudim o drugima, zapravo direktno ukazuje na oblasti o kojima i dalje sam sebi sudim.
  5. Onako kako prihvatam druge ljude, direktno se odražava na to kako prihvatamsebe.
  6. Ovo je moj život - ja odlučujem u smislu koji ću napraviti, o priči koju pišem, o svrsi koju biram.
  7. Napravite podsetnik za sebe sa ove liste - moguće je da će vam vredeti u određenim živortnim situacijama.

Izvor: Sensa