Naše misli oblikuju naš život. Od načina na koji razmišljamo i kakve misli negujemo zavisi i kakva će biti naša svakodnevnica. Što češće izvodimo određene radnje ili imamo određene misli, to je sve više povezano sa našim fizičkim mozgom. Ovaj neverovatan kvalitet prilagođavanja našeg mozga poznat je kao neuroplastičnost, a može nam poslužiti ili koristiti na štetu - zavisi od nas.

Poznati life coach Toni Robins ističe da je vaš način razmišljanja naš skup verovanja, vrednosti i stavova o sebi i svetu oko vas. Ova uverenja oblikuju način na koji doživljavate svet: Da li osećate da je vaš život pod vašom kontrolom ili je predodređen da bude na određeni način? Da li verujete u lični rast ili ste zadovoljni da ostanete u svojoj zonikomfora?

Možda su vam rekli da ste pesimista – ili optimista. To su sve različite vrste razmišljanja koje se formiraju na osnovu naših prošlih iskustava i koje se mogu promeniti. Ali način razmišljanja se može promeniti i, kako Robins navodi, svaka uspešna osoba je to mroala da uradi kako bi ostvarila ono što želi. Postoji mnogo načina na koje možete promeniti svoj način razmišljanja da poboljšate kvalitet svog života i podstaknete sebe na uspeh.

Toni Robins objacnio je da sledeća 4 koraka mogu da vam promene način razmišljanja, a samim tim dolaze i pozitivne promene života:

1. IZAZOVITE SVOJA OGRANIČAVAJUĆA UVERENjA - Skoro svi se drže ograničavajućih uverenja koja ih sprečavaju da ostvare svoje snove. Oni koji su u stanju da ih izazovu i savladaju nastavljaju da ostvaruju svoje ciljeve. Oni koji ne nastavljaju da žive u negativnim obrascima, a često to i ne shvataju. Ograničavajuća uverenja su priče koje sami sebi pričamo o tome ko smo zaista: stidljivi, gojazni, nezaslužni za ljubav ili uspeh. Takve tvrdnje često nisu istinite i nametnute su vam od strane okruženja. Vreme je da ih zamenite ohrabrujućim uverenjima. Ljudi najčešće ostaju u ovim ograničavajućim obrascima jer su im oni poznati i udopbniji.

2. SUOČITE SE SA SVOJIM STRAHOVIMA - Strah je destruktivna emocija, ali mnogi to ne prihvataju. Prevazilaženje strahova je veliki korak ka tome kako da promenite način razmišljanja i ostvarite uspeh. Prvi korak jeste da osvestite koji strahovi vas zapravo sabotiraju na vašem putu napretka, a onda ih promenite.

3. POMERITE SVOJU PERSPEKTIVU - Ponekad je sve što je potrebno da zauvek promenite svoj način razmišljanja jeste najmanja promena od dva milimetra u načinu na koji vidite svet. Jedan izbor koji lako možemo napraviti je značenje koje dajemo našim iskustvima. Toni kaže: "Ništa u životu nema nikakvo značenje osim značenja koje mu ja dajem. Da li izazove vidimo kao prepreke – ili kao prilike?"

4. PROMENITE NAČIN NA KOJI GOVORITE O SEBI - Kada razmišljate o tome kako da promenite svoj način razmišljanja, da li ste zaglavljeni u negativnim mislima? Ako jeste, fokusirajte se na svoj jezik da biste promenili način razmišljanja. Promenite svoj govor o sebi počevši od toga kako započinjete svoj dan. Ako svaki dan započnete pozitivnimmislima, osećaćete se energičnije. Možda će vam biti delotvorno da napravite neku afirmaciju za sebe, u zavisnosti od toga kako se osećate.

Izvor: Sensa