Naučite da ne mešate depresiju sa zdravim tugovanjem ili prolaznim osećajem beznađa. Postoji nekoliko glavnih znakova depresije i ovo su načini da ih prepoznate.

Svi ponekad postanu depresivni, obično kao odgovor na događaje ili iskustva u kojima se ciljevi ne ispunjavaju, a očekivanja ruše, ali takve reakcije imaju tendenciju da budu kratkotrajne. Depresija se smatra poremećajem kada loše raspoloženje i drugi simptomi traju duže od dve nedelje. Poremećaj raspoloženja praćen neprestanom tugom može biti znak koji je najviše povezan sa depresijom, ali taj poremećaj se najčešće odražava u oštećenom funkcionisanju gotovo svih telesnih sistema, od seksualne želje do percepcije bola.

Ukoliko se osećate potpuno beznadežno i prazno duži vremenski period, moguće je da imate simptome depresije. Jedno od obeležja depresije je to što razmišljanje postaje vrlo negativno, vaša slika stvarnosti postaje iskrivljena, što dodatno produbljuje depresiju. Ljudi često razmišljaju da ne mogu ništa da promene i da sve što urade daje negativne rezultate, kao i da će takvo stanje zauvek da traje. Dobra vest je da misli nisu činjenice, a iskrivljena saznanja i uverenja koja imamo se mogu promeniti pomoću psihoterapije.

Budući da je depresija složena i utiče na funkcionisanje tela, ona ima mnogo manifestacija. Najizraženije manifestacije depresije se mogu razlikovati od osobe do osobe. Prema najnovijem izdanju Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje, koji se široko koristi kao putokaz za dijagnozu, depresija se može smatrati bolešću kada se najmanje pet simptoma javlja zajedno tokom najmanje dve nedelje. 

Najčešći i sigurni znaci depresije:

• Osećaj tuge, praznine ili beznađa

• Razdražljivost, besni ispadi ili niska tolerancija na frustraciju

• Gubitak interesovanja ili mogućnosti uživanja u uobičajenim aktivnostima, od seksa do sporta

• Poremećaji spavanja, bilo da je u pitanju nemogućnost spavanja (nesanica) ili previše spavanja (hipersomnija)

• Umor i nedostatak energije; sve vam deluje naporno

• Poremećaj apetita, uključujući gubitak interesovanja za jelo i gubitak težine ili prejedanje i debljanje

• Anksioznost, uznemirenost i nemir

• Usporeno razmišljanje, kretanje ili razgovor

• Osećaj bezvrednosti i krivice, fokus na prošli neuspeh, samooptuživanje

• Teškoće u koncentraciji, pamćenju stvari i donošenju odluka

• Česte misli o smrti

• Fizički bol poput glavobolje ili bolova u leđima koji nemaju jasan uzrok.

Kako da razlikujete depresiju od tuge:

Tuga je normalan odgovor na razočaranje, neuspehe i gubitke. Depresija nije. Depresiju prati tuga, ali je odlikuje i prisustvo drugih simptoma. Spušta se poput prožimajućeg oblaka, često bez ikakvog očiglednog okidača, otimajući energiju, motivaciju, smisao i osećaj sopstvene vrednosti. To traje nedeljama ili mesecima. Tuga okreće ljude prema unutra, ohrabrujući ih da pronađu smisao ili neko drugo utočište. Depresija zahteva lečenje; tuga ne.

Izvor: Sensa