Imati lični pečat, svoj stil, način života i izgrađen pogled na svet je poželjno stanje, ali ukoliko nemate ovu vrstu samopozdanja i autentičnosti ne treba da budete obeshrabreni, jer je ovo dugoročan životni proces.

Među psiholozima se raspravlja oko toga da li ljudi zaista imaju urođeno Ja i da li mogu da ga otkriju, ili je istinsko Ja fleksibilno i određeno odlukama koje ljudi donose tokom svog života. Definisanje i merenje autentičnosti osobe pokazalo se izazovnim, ali istraživanja imaju za cilj da utvrde glavne karakteristike autentičnosti i otkriju njihove veze sa samopoštovanjem, postizanjem ciljeva, veštinama snalaženja i nizom drugih psiholoških koristi.

Iako se o konceptu autentičnosti i danas raspravlja, psiholozi Majkl Kernis i Brajan Goldman su razvili spisak karakteristika koje imaju autentični i originalni ljudi. Ovo su 4 glavne odlike autentičnih ljudi:

1. Samosvest: Znanje i poverenje u sopstvene motive, osećanja, sklonosti i sposobnosti.

2. Nepristrasna obrada: Jasnoća u proceni sopstvenih snaga i slabosti bez poricanja ili krivice.

3. Ponašanje: Ponašaju se na način koji se podudara sa njihovim vrednostima i potrebama, čak i uz rizik od kritike ili odbijanja.

4. Orijentacija u odnosima: Imaju bliske odnose, koji u osnovi zahtevaju otvorenost i iskrenost.

Putovanje ka autentičnosti je životni proces, ali određeni vremenski periodi mogu izazvati više samoistraživanja od drugih. Adolescenti i mladi odrasli eksperimentišu sa prijateljima, partnerima, hobijima i poslovima, kako bi utvrdili šta je dobro za njihovu sadašnjost i budućnost. Ljudi u srednjim godinama mogu da razmisle o svom identitetu, procenjujući da li su im izbori koje su do sada doneli, na primer u karijeri i vezama, pružili ispunjenje.

AUTENTIČNOST JE KORISNA ZA MENTALNO ZDRAVLJE:

Autentičnost je osnova dobrobiti. Ova osobina je u korelaciji sa samopoštovanjem, životnom svrhom, vitalnošću i sposobnošću postavljanja i postizanja ciljeva. Takođe je povezan sa veštinama suočavanja, koje ljudima omogućavaju da zdravo upravljaju životnim izazovima, umesto da pribegavaju samouništavajućim navikama kao što su droga ili alkohol, a može delovati i kao zaštitni faktor protiv negativnih efekata usamljenosti.

Kako da postanete autentični:

Razvoj autentičnosti i samopouzdanja je stalan proces. Za početak razmislite o svojim vrednostima. Koje promene možete učiniti da biste živeli u skladu sa tim vrednostima? Možete sebe posmatrati objektivno i razmisliti o tome koji postupci i izbori deluju originalno, a koji ne. Ispitajte sisteme verovanja koje ste razvili u detinjstvu ili ukorenjene obrasce koji vam više ne služe - razumevanje korena trenutnih verovanja može vam pomoći da idete napred.

Izvor: Sensa