Asertivnost je ispravan i korektan način da držite do sebe i da naučite da postabite sopstvene granice. To je nači da budete dobri prema sebi, a korektni prema drugima.

Asertivnost se ubraja u socijalnu veštinu koja se zasniva na efikasnoj komunikaciji, dok istvremeno poštujemo misli i želje drugih ljudi. Ljudi koji su asertivni zapravo vrlo jasno i s poštovanjem izkazuju svoje želje, potrebe, pozicije i greanice. Takvi ljudi uvek imaju stav i svoje mesto, bez obzira na temu i dešavanje.

Osobe koje su asertivne, ne plaše se da odbrane svoje poglede na život i svoje ciljeve, ili pak da daju jake argumente kako bi ubedili druge u ispravnost svojih ideja.

Asertivnost je važna, jer osoba koja je asertivna vrlo jasno komunicira svoje želje i postavlja granice, ali ne postavlja zahteve drugim ljudima i nije neprijatna prema drugima. Ovakvi ljudi su u stanju da se zalažu za sebe na neagresivan način, što ih može zaštiti od nasilnika i sličnih socijalnih predatora.

Biti asertivan nudi brojne prednosti, od toga da ćete biti manje anksiozni i depresivni, do toga da ćete imati više volje i boljih odnosa. Asertivnost je često povezana sa većim samopoštovanjem i samopouzdanjem.

Ljudi koji nisu asertivni i ne umeju da se zauzmu za sebe, ili su osetljivi na kritike, izuzetno su pasivni, nesigurni, anksiozni ili čak imaju nisko samopoštovanje. Mogu se tretirati kao emocionalni otirači čije su potrebe uvek na drugom mestu. U ekstremnim slučajevima mogu potpuno izgubiti iz vida šta im je potrebno i šta žele u životu.

Šta su asertivna ponašanja?
Asertivni ljudi mogu biti iskreni u svojim mislima i osećanjima na način pun poštovanja. Oni aktivno slušaju i vode računa o perspektivama drugih ljudi. Asertivni ljudi mogu zadržati kontrolu nad svojim osećanjima i priznati kada su pogrešili.

Kako mogu biti asertivniji?
Ukratko iznesite šta želite ili vam je potrebno od druge osobe. Pažljivo saslušajte njihov odgovor. Poštujte njihove misli i osećanja; ne raspravljajte i ne napadajte ako osetite otpor. Umesto toga, ponudite potencijalna rešenja za probleme koji se pojavljuju. Ako dođete u pat poziciju u kojoj nema mogućeg kompromisa, budite spremni da odete.

Izvor: Sensa